De organisatie

Samen met scholen, ouders, sportverenigingen, bedrijven, overheden en zorgverleners een wereld creëren waarin kinderen opgroeien met een gezond beeld van voeding en beweging.

Deze zes uitgangspunten geven richting aan ons werk en dat van onze partners.

Jaarverslag 2016

Bekijk via bovenstaande link ons jaarverslag 2016.

Jaarverslag 2015

Bekijk via bovenstaande link ons jaarverslag 2015.

Focus op jongeren 

Wij richten ons op jongeren én de volwassenen die hen omringen. Wij spreken hun taal en geloven in de kracht van een positieve boodschap. De jongere moet opgroeien in een omgeving waarin structureel aandacht is voor een gezonde leefstijl. Ook zetten wij ons in voor een gezonde omgeving waarin jongeren en volwassenen leven en werken, zoals de school, de wijk, de sportvereniging en de werkvloer.

Door lokale kracht 

Dicht bij mensen komen staat hoog op de agenda. De focus van de stichting ligt op lokale ondersteuning. Gemeenten richten zich binnen de JOGG-aanpak primair op wijken waar het probleem van overgewicht bij jongeren het grootst is. Dat zijn in de praktijk overwegend wijken met gezinnen met een lagere sociaal economische status. Wij bieden gemeenten een integrale aanpak die mensen en organisaties in de wijk met elkaar verbindt en die voortbouwt op bestaande netwerken. 

Voeding, sport en bewegen

Binnen een gezonde leefstijl hoort onder andere aandacht te zijn voor voeding, sport en bewegen. Landelijk én binnen de lokale samenwerkingen stimuleren wij betere sport, beweeg- en speelfaciliteiten en een gezonder voedingsaanbod. Want gezond eten en drinken en dagelijks bewegen en sporten moet de gewoonste zaak van de wereld worden.

Publiek-private samenwerking

Het bevorderen van een gezonde leefstijl en een gezonde omgeving is een gedeelde maatschappelijke verantwoordelijkheid. Ons uitgangspunt is dat we het tij kunnen keren door het betrekken, bundelen en richten van alle publieke, private en maatschappelijke krachten in de samenleving om een gezond aanbod en een gezonde omgeving te creëren. Lokale publiek-private samenwerkingen geven ongekende creativiteit en slagkracht en brengen ons dicht bij mensen.

Verbind preventie en zorg

Het voorkomen van overgewicht en obesitas bij jongeren levert in de toekomst minder zorgconsumptie op. De primaire focus ligt daarom op het preventief creëren van een gezonde omgeving en een gezonde leefstijl van jongeren en de volwassenen die hen omringen. Aanvullend richten wij ons via de infrastructuur van de JOGG-beweging op het vroegtijdig signaleren en aanpakken van beginnend overgewicht bij jongeren door (zorg)professionals. Zo krijgen jongeren met overgewicht of dreigend overgewicht zorg dicht bij huis en een behandeling die niet zwaarder is dan strikt noodzakelijk.

Deel kennis

Lokale, landelijke en internationale kennisdeling maakt ons sterker en beter. Jongeren Op Gezond Gewicht zorgt dat kennis wordt verzameld en gedeeld, op de meest effectieve manier. ‘Meten is weten’; landelijke en lokale activiteiten, campagnes en processen worden gemonitord en geëvalueerd. Zo kunnen we bijsturen waar nodig en leren voor volgende activiteiten. Ook deze kennis en ervaring worden lokaal en landelijk gedeeld.

Wij en al onze partners hebben voor deze manier van werken getekend.
Lees ons hele ambitieakkoord.

5 jaar Convenant Gezond Gewicht

Terugblik 5 jaar Convenant Gezond Gewicht