Akkoord Gezonde Voeding op Scholen

De school heeft grote invloed op het leven van jongeren. Een gezond voedingsaanbod op scholen kan daarom een belangrijke basis bieden voor een gezonde leefstijl van deze jongeren.

Ook gezond op school

Met dit Akkoord nemen cateraars, automatenleveranciers, producenten en andere toeleveranciers de verantwoordelijkheid voor gezondere voeding op scholen.

Makkelijker kunnen kiezen voor gezond eten en drinken

De school heeft grote invloed op het leven van jongeren. Een gezond voedingsaanbod op scholen kan daarom een belangrijke basis bieden voor een gezonde leefstijl van deze jongeren. Met dit Akkoord nemen cateraars, automatenleveranciers, producenten en andere toeleveranciers de verantwoordelijkheid voor gezondere voeding op scholen.

Het Akkoord Gezonde Voeding op Scholen 2016–2020 is een aangescherpt vervolg op het Handvest Gezonder Voedingsaanbod op Scholen (looptijd tot 31 december 2015). Het richt zich op alle individuele scholen in het voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs. Ondertekenaars voldoen voor de scholen die zij bedienen aan het niveau ‘Zilver’ volgens de Richtlijnen Gezondere Kantines van het Voedingscentrum. De ambitie van iedere ondertekenaar is om in 2020 op 25% van de scholen die zij bedienen het niveau ‘Goud’ gerealiseerd te hebben.

Klik hier om het Akkoord te bekijken.

Meer weten over het Akkoord? Neem dan contact met ons op!

Vignet Gezonde School & De Gezonde Schoolkantine

Gezonde leerlingen presteren beter! Vindt uw school gezondheid ook belangrijk? Ga dan aan de slag met de Gezonde School-aanpak en behaal het vignet Gezonde School!

De Gezonde School-aanpak is een werkwijze voor scholen om te werken aan de gezondheid van leerlingen en studenten. Een school die structureel aan één of meerdere thema’s van gezondheid werkt en voldoet aan de wettelijke eisen kan een themacertificaat van het vignet Gezonde School aanvragen. De aanvraag van een themacertificaat wordt beoordeeld door een extern deskundige. Na het behalen van minimaal één themacertificaat, mag de school zich gedurende drie jaar een Gezonde School noemen

Jongeren Op Gezond Gewicht stimuleert actief de deelname van scholen aan de Gezonde School via de JOGG-gemeente. Hiermee levert Jongeren Op Gezond Gewicht een actieve bijdrage aan de uitvoering van de motie Dik-Faber in samenwerking met onze JOGG-partners.

Werken aan verschillende thema’s

Het vignet Gezonde School bestaat voor het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Een school richt zich op één of meerdere thema’s. Per onderwijssector zijn er verschillende themacertificaten te behalen. Denk hierbij aan Bewegen en sport, Welbevinden en sociale veiligheid en Voeding.

Kijk voor een volledig overzicht van alle themacertificaten, de bij behorende criteria en meer informatie over vignet Gezonde School op www.gezondeschool.nl.

De Gezonde Schoolkantine

Waar Jongeren Op Gezond Gewicht zich met het akkoord richt op de leveranciers, daar richt het Voedingscentrum zich op de andere kant van de vergelijking. Met het programma Gezonde Schoolkantine helpt het Voedingscentrum actief scholen die hun voedingsaanbod gezonder willen maken. 

Dit is hoe de ondertekenaars van het Akkoord zich inzetten

Iedere maand plaatsen wij een nieuw interview met een van de ondertekenaars van het Akkoord Gezonde Voeding op Scholen waarin zij vertellen hoe zij invulling geven aan het Akkoord Gezonde Voeding op Scholen.

Jongeren Op Gezond Gewicht is tegen kindermarketing voor ongezonde producten.