JOGG-aanpak

De JOGG-aanpak is van en voor iedereen: de hele buurt, scholen, bedrijven, het lokale bestuur, kinderen én hun ouders helpen mee aan een gezonde jeugd.

Een gezonde jeugd begint bij de omgeving van het kind

Eén op de acht kinderen in Nederland is te zwaar. En dat is er één op de acht te veel. Maar wat kunnen kinderen daar zelf aan doen? Helemaal niets. Daarom focust de JOGG-aanpak zich op de omgeving van het kind.

Thuis
School
De buurt
Vrije tijd
Werk
Media

Dit is de basis

Gemeenten maken met de JOGG-aanpak werk van belangrijke voorwaarden (pijlers). Samen met lokale themacampagnes bieden zij een sterke basis voor een lokale aanpak op maat.

 • Bestuurlijk commitment

  Een integrale aanpak is alleen effectief als er sprake is van politiek-bestuurlijk draagvlak: zowel het college van B&W, de raad, maar ook beleidsmakers uit verschillende beleidsterreinen zijn enthousiast en betrokken.

 • Creëer sterke samenwerkingen

  Het bedrijfsleven heeft een grote impact op de leefomgeving van kinderen. Publiek-private samenwerking zorgt ervoor dat er in de gemeente een duurzame verandering teweeg wordt gebracht.

 • Sluit aan bij de doelgroep

  Alleen informeren is niet meer van deze tijd. Verandering vraagt om partnerschap met de hele buurt. Door gedeeld eigenaarschap wordt de JOGG-aanpak vormgegeven samen met buurtbewoners, ouders én jongeren.

 • Stuur bij waar nodig

  De JOGG-aanpak is een lerende aanpak op maat. Door monitoring en evaluatie stuur je lokaal bij, en zet je energie in waar dit het meest nodig is en zie je snel of je op de goede weg zit.

 • Preventie en zorg in één aanpak

  In een stevige integrale aanpak voor een gezonde jeugd zijn preventie, welzijn en zorg aan elkaar verbonden. Je creëert een krachtige samenwerking, waardoor professionals elkaar beter weten te vinden en afstemming plaatsvindt.

 • Zo maak je gezond leuk

  Met de drie themacampagnes Groente… zet je tanden erin! Gratis Bewegen, gewoon doen! En DrinkWater maken gemeenten gezond weer aantrekkelijk voor kinderen.

Adriaan Visser Voormalig Wethouder gemeente Rotterdam
Het gaat uiteindelijk makkelijker dan je denkt omdat je de JOGG-aanpak als gemeente niet alleen uitvoert maar samen met de partijen in de stad.

Wij zijn ook begonnen met gezonde sportkantines in onze sporthallen. We hebben zelfs al een gouden sportkantine.

Rinette Reynvaan voormalig Wethouder gemeente Dordrecht
Vooral het feit dat het ernstig overgewicht afneemt, stemt mij tevreden.

Maar er is nog 'een wereld te winnen'. De resultaten bevestigen wel dat we op de juiste weg zitten. We gaan daarom door met de extra inzet op gezond eten en bewegen.

Met een lokale aanpak gaan we samen voor resultaat

Een integrale aanpak loont al vanaf het begin: nieuwe samenwerkingen, aandacht voor gezonde gewoonten op school, meer activiteiten in de buurt, professionals die elkaar beter weten te vinden en na verloop van tijd een verandering in de leefomgeving.

1.060.406 Kinderen hebben we in 2018 bereikt
142 Deelnemende gemeenten
28 JOGG-gemeenten tonen een daling van het BMI

142 gemeenten zijn al aan de slag met de JOGG-aanpak

De JOGG-aanpak is maatwerk. Iedere gemeente, ongeacht het aantal inwoners of de grootte van het probleem van overwicht heeft baat bij de kennis en ervaring van het JOGG-netwerk. Samen wekren we toe naar hetzelfde doel en leren we van elkaar.


Het volledige overzicht van JOGG-gemeenten

Aan de slag

Dit is wat het betekent om JOGG-gemeente te worden.

1. Persoonlijk contact

Wij komen langs bij jouw gemeente of in de regio om alles te vertellen over de aanpak, ondersteuning, werking van het JOGG-netwerk en de fee die de gemeente kan verwachten (€5.000 of €10.000 afhankelijk van de hoeveelheid inwoners in de gemeente).

2. Start van de samenwerking

De gemeente besluit JOGG-gemeente te worden en committeert zich om voor minimaal 16 uur per week een JOGG-regisseur aan te stellen en minimaal 4 uur per week vrij te maken voor een beleidsmedewerker. De samenwerking met JOGG leggen we vast in een samenwerkingsovereenkomst voor drie jaar.

3. Coaching en advies

De eerste zes maanden wordt de gemeente intensief begeleid door een JOGG-coach. Hierna krijgt de gemeente een vaste JOGG-adviseur toegewezen. Bij specifieke vragen roepen we de hulp in van onze JOGG-experts of omgevingsexperts.

4. Kennisdeling

Advies, begeleiding, trainingen, tools, materialen, themacampagnes en een grote kennisbank zitten in de kern van de ondersteuning door JOGG.

Neem contact met mij op
Meer weten?

Je kunt contact opnemen met Jaap de Wit, hij kan je alles vertellen over wat het inhoudt om onderdeel te worden van het landelijk JOGG-netwerk.

06 100 22 856

Alleen door met de hele omgeving van het kind samen te werken kan je een gezonde toekomst bieden.