‘Meten is weten’; landelijke en lokale activiteiten, campagnes en processen worden gemonitord en geëvalueerd. Zo kunnen we bijsturen waar nodig en leren voor volgende activiteiten. Deze kennis en ervaring worden lokaal en landelijk gedeeld. 

Om de hoofddoelstellingen en programmadoelen van Jongeren Op Gezond Gewicht in kaart te brengen is een evaluatieplan 2015-2020 ontwikkeld. Jaarlijks wordt een voortgangsrapportage gemaakt. De voortgangsrapportage van 2015 wordt door het Mulier Instituut en het RIVM uitgevoerd. 

Het doel van de monitoring en evaluatie (M&E) van de programma’s van Jongeren Op Gezond Gewicht is om:

De voortgang en omvang van de programma’s te monitoren;zicht te verkrijgen op de werkende bestanddelen;verzamelen en filteren van voor Jongeren Op Gezond Gewicht relevante wetenschappelijke inzichten en maatschappelijke ontwikkelingen;de wetenschappelijke begeleiding verder te versterken.

De kennis die via deze evaluatie wordt verkregen heeft als doel om:

  • Te informeren;
  • te verantwoorden;
  • bij te sturen;
  • te inspireren en enthousiasmeren.

Lees ook het blog van directeur Marjon Bachra 'Met gezond verstand op gezond gewicht'  ›