Aantal Bossche kinderen met overgewicht daalt

Het aantal kinderen tussen de 9 en 11 jaar met overgewicht daalt in JOGG-gemeente Den Bosch. Dit blijkt uit de screeningen van de jeugdgezondheidszorg (JGZ) van GGD Hart voor Brabant over de periode 2005-2016. Het percentage te zware kinderen daalde van 18 naar 15%. In absolute aantallen gaat het om een afname van 150 kinderen: van 898 naar 748 kinderen.

De percentages overgewicht bij 5-6 jarigen en 13-15 jarigen zijn stabiel en nu vergelijkbaar met de regio. Ook dat is een goed resultaat, omdat grote steden doorgaans meer risicogroepen en wijken hebben dan kleinere gemeenten. “De samenwerkende partijen mogen zeer tevreden zijn met deze opbrengst. Het lijkt erop dat de aandacht voor gezond gedrag en de samenwerking met ouders en kinderen om zélf te ervaren wat een gezonde leefstijl oplevert positief effect heeft” zo zegt Karin van Esch, directeur van GGD HvB.  

Samen Gezond

Sinds 2008 werken verschillende partijen aan een aanpak om overgewicht bij kinderen tegen te gaan. Het bleek een hardnekkig probleem en gaandeweg is de werkwijze aangescherpt en bijgesteld. Sinds 2014 gebeurt dit onder de noemer ‘Samen gezond’ met een wijkgerichte aanpak voor alle kinderen in de stad. Samen gezond is de uiting van de JOGG-aanpak in ’s-Hertogenbosch.

De nadruk ligt op water drinken, groente en fruit eten en voldoende bewegen. Voor die kinderen en gezinnen voor wie een gezonde leefstijl niet vanzelfsprekend is, hebben partijen de zorg en programma’s verbeterd. Deze Bossche ketenaanpak is samen met de Amsterdamse werkwijze een voorbeeld voor andere gemeenten[1].

Vanuit ‘Samen gezond’ is de GGD de verbindende schakel in de wijken. Dat doet zij samen met onder meer ‘S-PORT, Divers, scholen, kindcentra en huisartsen. Er wordt ook samengewerkt met landelijke partners en andere gemeenten. Zo verbeteren we de kennis over overgewicht en obesitas en kunnen we de zorg verbeteren. Dat doen GGD, Jeroen Bosch Ziekenhuis/OLIC, zorgverzekeraar CZ en de gemeente ’s-Hertogenbosch.   

Piet-Hein Buiting, Raad van Bestuur van het Jeroen Bosch Ziekenhuis: “Deze werkwijze past goed bij onze strategie. We richten ons als ziekenhuis steeds meer op gezondheid en niet op ziekte en kijken vooral naar wat mensen wél kunnen. Samen met partners als de gemeente ’s-Hertogenbosch en GGD Hart voor Brabant verkennen we hoe we nog beter kunnen aansluiten op wat voor mensen in het dagelijks leven belangrijk is.’

Aanpak verbreden

De huidige werkwijze is inmiddels verlengd tot 2019. Dat heeft het college van  ’s-Hertogenbosch begin februari besloten. Wethouder Paul Kagie: “Deze cijfers van voor de start in 2005 en de cijfers van 2016 laten zien dat we op het goede spoor zitten. We gaan ‘Samen Gezond’ / JOGG uitbreiden naar de doelgroepen van 0-4 jaar en 12+. Ook zorgen we voor een nog betere aansluiting bij kwetsbare gezinnen. En zetten we in op ‘de gezonde werkgever’.”

Meer informatie

Hebt u nog vragen neem dan contact op met Miriam de Werd, regisseur Samen gezond

m.de.werd@ggdhvb.nl , 06-20832252

[1] Het landelijke Proeftuinen programma van VWS. 

Jongeren Op Gezond Gewicht is tegen kindermarketing voor ongezonde producten.