Akkoordpartijen dragen bij aan gezonder aanbod in schoolkantines

De ondertekenaars van het Akkoord Gezonde Voeding op Scholen hebben ook in 2018 flink bijgedragen aan een gezonder aanbod in schoolkantines. Op 16 april de Dag van de Gezonde Schoolkantine vragen we dan ook extra aandacht voor een gezonder voedingsaanbod op scholen.

Naar een gezonde schoolomgeving 

Scholen, cateraars, automatenleveranciers, producenten en toeleveranciers tonen de afgelopen jaren steeds meer verantwoordelijkheid in het creëren van een gezonde schoolomgeving. De ondertekenaars van het Akkoord Gezonde Voeding op Scholen bereiken bijna 700 scholen in het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Scholen met een gezonde kantine worden beloond met een schaal. In 2017 had 22% van de scholen die geholpen werden door cateraars binnen het Akkoord een Schoolkantine Schaal. In 2018 is dat gestegen naar 41%. Hiervan hebben 68 scholen een zilveren Schoolkantine Schaal en 197 scholen een gouden Schoolkantine Schaal. Het doel voor 2019 is op minimaal 50% van de locaties een schaal te behalen.  

“De schoolomgeving heeft grote invloed op het leven van jongeren. Een gezond voedingsaanbod op scholen kan daarom een belangrijke basis bieden voor een gezonde leefstijl van deze jongeren. Alle akkoordpartijen Gezonde Voeding op Scholen nemen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid en voorzien scholen in een gezonder aanbod.” Aldus Marjon Bachra, directeur JOGG. 

Het Akkoord Gezonde Voeding op Scholen (2016 – 2020) 

Het doel van het Akkoord Gezonde Voeding op Scholen is dat ondertekenaars hun verantwoordelijkheid nemen in het realiseren van een gezondere omgeving op school aan de hand van de Richtlijnen Gezondere Kantines van het Voedingscentrum. Ondertekenaars voldoen voor de scholen die zij bedienen aan het niveau ‘Zilver’ volgens de Richtlijnen Gezondere Kantines van het Voedingscentrum. De ambitie van iedere ondertekenaar is om in 2020 op 25% van de scholen waar zij leveren het niveau ‘Goud’ gerealiseerd te hebben. JOGG is beheerder van het Akkoord. Het Voedingscentrum monitort de ondertekenaars van het Akkoord om te bepalen of zij voldoen aan deze richtlijnen en geeft aanbevelingen. 
 

Alleen door met de hele omgeving van het kind samen te werken kan je een gezonde toekomst bieden.