Catermaat heeft cateringoplossing voor anderhalvemeterscholen

Schoolcateraar Catermaat introduceert een nieuwe cateringmethode die bijdraagt aan een veilige anderhalvemeterschool. Deze grotendeels online cateringvorm voorkomt groepsvorming en wachtrijen voor de cateringbalie en vendingautomaten, en beperkt het aantal persoonsbewegingen en contactmomenten tussen leerlingen en cateringmedewerkers. Via de Cater-app kunnen leerlingen en medewerkers vanaf 1 juni a.s. online eten en drinken bestellen en betalen.

Bestellingen worden op de gewenste locatie op school - bijvoorbeeld in een klaslokaal of medewerkersruimte - bezorgd, of via de uitgiftebalie aan een leerling of leraar voor de hele klas meegegeven. De bestel-app sluit aan op de anderhalvemeterschool, de digitale belevingswereld van leerlingen en de doelstellingen van de gezonde schoolkantine.

Leerlingen binnenschools houden
In een samenleving waarbij we langere tijd afstand tot elkaar moeten houden, is het belangrijk dat leerlingen de school zo min mogelijk verlaten om het aantal bewegingen buitenshuis te beperken en overlast op vitale locaties, zoals supermarkten, te voorkomen. Het is daarom noodzakelijk leerlingen binnenschools aantrekkelijke catering te blijven aanbieden. De bestel-app biedt leerlingen - waarvan 96% een smartphone heeft - tijdens het ‘nieuwe normaal’ een veilig en leuk alternatief voor de gebruikelijke schoolcatering en een gemakkelijke toegang tot het complete cateringaanbod. Dat tempert de behoefte om buiten de school eten en drinken in te slaan.

Stimulans voor gezondere keuzes
Het productassortiment in de Cater-app voldoet aan niveau Goud van de Richtlijnen Gezondere Kantines van het Voedingscentrum. De bestel-app stimuleert leerlingen gezondere keuzes te maken. Voedingsgedragspecialisten hebben dan ook een positief advies over de app uitgebracht. Zo leidt rustig vooraf kiezen - in plaats van gehaast aan de balie - tot gezondere keuzes, in plaats van een snelle, makkelijke hap. Daarbij krijgen leerlingen vriendelijke duwtjes in de goede richting, doordat gezondere productgroepen en betere keuzes als eerste getoond en opvallender - groter en met foto - weergegeven worden.

Catermaat ondertekenaar Akkoord Gezonde Voeding op Scholen
Schoolcateraar Catermaat is een landelijk opererende coöperatie van zeven zelfstandige bedrijven, elk gespecialiseerd in catering, vending en warme dranken. Zij is een van de ondertekenaars van het Akkoord Gezonde Voeding op Scholen, dat JOGG beheert. Catermaat werkt o.a. voor scholen in het voortgezet onderwijs en exploiteert uitsluitend kantines op niveau Goud van de Richtlijnen Gezondere Kantines van het Voedingscentrum. In 2016 voerde Catermaat de eerste gouden schoolkantine in Nederland in en eind 2019 volgde de eerste 2020-proof gouden schoolkantine, die nu al voldoet aan de verscherpte Richtlijnen van de Schijf van Vijf, die vanaf 1 september 2021 gelden.

JOGG is tegen kindermarketing voor ongezonde producten.