Daling overgewicht onder 6 en 7 jarigen in JOGG-gemeente Rotterdam

In JOGG-gemeente Rotterdam is ten opzichte van 2008 een daling van 39% te zien van het aantal 6-7 jarigen met overgewicht. Onder 10-11 jarigen is een stabilisatie van overgewicht te zien over de gehele periode. Dit maakte Rotterdam vorige week bekend.

Eind 2003 constateerde JOGG-gemeente Rotterdam dat het overgewicht onder de Rotterdamse jeugd bleef toenemen. Daarom besloot de gemeente Rotterdam in 2005 het programma Rotterdam Lekker Fit! te introduceren. Samen met publieke en private partijen wordt ingezet op een gezond gewicht onder de Rotterdamse jeugd. Hierbij worden bewezen effectieve interventies ingezet en ontwikkeld en gebruikgemaakt van de JOGG-aanpak.

Terwijl landelijk de trend stijgend is, blijft het overgewicht in Rotterdam voor het eerst stabiel. Bij sommige leeftijdsgroepen is zelfs een daling zichtbaar. Toch is het percentage overgewicht onder Rotterdamse kinderen nog steeds hoger dan het landelijke gemiddelde. Alle reden dus om door te gaan met Lekker Fit!

Groot bereik

Deze collegeperiode zijn er meer kinderen (en ouders) bereikt. In 2016 gaat het om 5100 kinderen op de kinderopvanglocaties, 6500 kleuters en 17.300 kinderen vanaf 6 jaar op 96 basisscholen. In totaal worden er dus meer dan 30.000 kinderen bereikt met onderdelen van het programma. Kinderen leren op deze manier van jongs af aan gezonde keuzes te maken.

Effect op overgewicht

De afdeling onderzoek van de gemeente Rotterdam heeft gekeken naar de overgewichtcijfers onder Rotterdamse jongeren. Het gaat hierbij om de periode 2006 tot en met 2017. De cijfers laten zien dat het is gelukt om het overgewicht van kinderen voor een deel te laten dalen. De effecten van het programma zijn dus zichtbaar, maar er zitten wel verschillen per leeftijdsgroep. Het resultaat is vooral te zien bij kinderen tot en met 6 jaar. Bij 6/7 jarigen is er in 2016 ten opzichte van 2008 sprake van een daling van 39%. Oudere kinderen, tussen de 10 en 12 jaar, zijn gelijk gebleven in de gehele periode. Voor wat betreft obesitas is voor alle leeftijdsgroepen een daling gerealiseerd.

In wijken met een laag inkomen valt op dat overgewichtspercentage onder kinderen hoger is dan in wijken met een hoger inkomen. In wijken met een laag inkomen is het percentage onder scholieren van groep 7 32,8%. Wijken met een hoger inkomen hebben slechts een overgewichtspercentage van 13,2%.

En nu verder!

Lekker Fit! heeft dus effect. Het percentage overgewicht onder kinderen is gelijk gebleven of gedaald, terwijl de landelijke trend juist stijgend is. Toch is het percentage overgewicht onder Rotterdamse kinderen nog steeds hoger dan het landelijke gemiddelde. Dit geeft aanleiding om in te blijven zetten op het stimuleren van een gezonde levensstijl. 

Lees ook de brief van wethouder Adriaan Visser met uitgebreide informatie >

Jongeren Op Gezond Gewicht kiest ervoor om met het bedrijfsleven samen te werken.