Drie actiepunten voor het nieuwe kabinet! - Een gezonde generatie in het regeerakkoord

Blog door Marjon Bachra, directeur Jongeren Op Gezond Gewicht

Verkiezingstijd! De programmapunten van de strijdende partijen vormen het gesprek van de dag. Kieskompas en StemWijzer maken de verschillen tussen politieke partijen duidelijk en helpen om te kiezen. In alle partijprogramma’s mis ik echter één belangrijk punt: een gezonde leefomgeving voor onze kinderen. We hebben het over ouderen, studenten of ZZP’ers. Maar de belangrijkste doelgroep wordt over het hoofd gezien: kinderen. Dat verbaast me, want een gezonde leefomgeving voor kinderen leidt uiteindelijk in de toekomst tot een gezonde generatie. Daarom daag ik iedere politieke partij met regeerambities uit om juist dit onderwerp straks een plek te geven in het regeerakkoord. 

Eén op de acht kinderen is te zwaar. Zij hebben niet alleen grotere kans op ziektes, maar ervaren ook grote gevolgen in hun psychische en sociale ontwikkeling. Dat is een valse start voor een gezond en gelukkig leven. Jongeren Op Gezond Gewicht vindt dat ieder kind, waar dan ook in Nederland, het verdient op te groeien in een gezonde omgeving. Daardoor kan het fysiek, psychisch en sociaal positief de toekomst tegemoet. Een gezonde leefstijl verlaagt bovendien de hoge zorgconsumptie en de bijbehorende kosten drastisch. Daarom mag preventie niet ontbreken in het aanstaande regeerakkoord. Samen met NOC*NSF, de Hartstichting, PO-raad, Cruyff Foundation, Vewin, de Samenwerkende Gezondheidsfondsen en de Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht vragen wij van de nieuwe regering concreet actie op drie punten.

#1 Preventieakkoord

De eerste en de meest cruciale stap is een verschuiving van ‘genezen’ naar ‘voorkomen’. Ieder kind heeft recht op een gezonde jeugd in een gezonde omgeving. Als een nieuwe regering de noodzaak van een gezonde generatie onderkent, kunnen we een latere zorgvraag én veel zorgkosten voorkomen. Ik ben daarom een groot voorstander van een Nationaal Preventieakkoord, dat breed wordt gedragen en door alle relevante sectoren wordt ondertekend.

#2 Langetermijnbeleid

Als het nieuwe kabinet een gezonde generatie jongeren wil realiseren, dan is een langdurig en consistente investering in preventie noodzakelijk. Daarom pleiten wij voor het voortzetten van de financiering van initiatieven om een gezonde omgeving te creëren in wijken, scholen en sportkantines. Denk daarbij aan Gezond in…, de Buurtsportcoach, Gezonde School en Jongeren Op Gezond Gewicht. Integrale lokale oplossingen worden zo de norm.

#3 Ambassadeur Gezonde Generatie

Om daadwerkelijk een gezonde generatie te realiseren, is tenslotte coördinatie en verbinding noodzakelijk tussen alle relevante partijen. Daarom roepen we de nieuwe regering op om een ambassadeur Gezonde Generatie te benoemen. Wat mij betreft krijgt deze ambassadeur een officiële aanstelling en concrete doelstellingen. Hij of zij treedt op namens meerdere ministeries en verbindt, stimuleert en coacht.

Regeren is vooruitzien. En dat heeft alles te maken met het veilig stellen van een gezonde nieuwe generatie. Die van onze kinderen dus. Ik kijk uit naar het nieuwe regeerakkoord. Kijkt u met mij mee?

Klik hier om ons pleidooi te lezen >

Marjon Bachra, directeur Jongeren Op Gezond Gewicht

Jongeren Op Gezond Gewicht kiest ervoor om wel met het bedrijfsleven samen te werken.