Gemeente Alkmaar en JOGG zetten samenwerking voort

Tijdens de regionale NL Vitaal bijeenkomst op woensdag 30 januari jl. zetten Pieter Dijkman, wethouder Sport en Marjon Bachra, directeur bestuurder van JOGG beiden hun handtekening voor de verlenging van de samenwerking.

JOGG adviseert meer dan 142 JOGG-gemeenten voor het voeren van een integrale aanpak.

JOGG-Alkmaar is een netwerk en met meer dan 65 publieke en private partners werken we samen aan een gezondere leefomgeving van het kind. Waar de focus in eerste instantie vooral gericht was op de wijken Overdie, West en Oudorp, is de JOGGaanpak vanaf januari 2018 verder uitgerold in de gehele gemeente Alkmaar. Met trots kijken we terug op het afgelopen jaar. Naast continuering van inzet op JOGG-scholen, is op twaalf nieuwe scholen het JOGG-thema Drinkwater uitgerold, zijn elf peuterspeelzalen/kinderdagverblijven gestart met het project Smakelijke Moestuinen Peuterproef en reikte de wethouder aan zes scholen in Alkmaar een Schoolkantine Schaal uit. Op basisschool De Fontein, vond in het kader van ouderbetrokkenheid, het Samen Doen Festival plaats.

Samen naar een gezonde omgeving!

Jongeren Op Gezond Gewicht kiest ervoor om met het bedrijfsleven samen te werken.