“Het Akkoord is gericht op samenwerking. Goede partners zijn onontbeerlijk”

Cater Concept, een cateraar gespecialiseerd in scholen- en bedrijfscatering, is voornamelijk actief in Noord-, Oost- en Midden-Nederland en kenmerkt zich door de korte lijnen en persoonlijke aandacht. Als een van de eersten ondertekende Cater Concept in 2013 het –destijds- Handvest Gezonder Voedingsaanbod op Scholen. Diana Heetkamp, mede-eigenaar van Cater Concept: ‘We bestaan nu 26 jaar en hebben mooie ontwikkelingen gezien in aandacht voor voeding. En als we iets geleerd hebben, dan is het dat samenwerken met goede partners onontbeerlijk is.’

Gewoon lekker

‘Wij staan volledig achter het Akkoord’, licht ze toe. ‘We hechten waarde aan gezonde voeding op scholen en de laatste jaren krijgt dit gelukkig weer de aandacht die het verdient. Het is tenslotte de brandstof voor de leerling. We merken dat ook scholen het belangrijk vinden om gezonde voeding aan te bieden. Zij krijgen die vraag vanuit ouders en de leerlingen zelf. Dat is echt veranderd in de loop der jaren; deze generatie schrikt niet meer van een donker broodje. Wij willen leerlingen een gezond assortiment bieden dat ook gewoon lekker is.’

Samenwerken

‘Wat me erg aanspreekt, is dat het Akkoord gebaseerd is op samenwerking’, gaat ze verder. ‘We kunnen wel binnen de school werken aan een gezond aanbod, maar als er tegenover de school een supermarkt komt, verlies je het. Daarom zou het mooi zijn wanneer ook andere branches (supermarkten, benzinestations of fastfoodbedrijven) zich inzetten voor een gezonder aanbod en zich aansluiten bij het convenant. Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) heeft  partners in zowel de publieke als private sector en is ook op gemeentelijk niveau aanwezig. Dat is krachtig. Daarom doen we ook graag mee met het Akkoord.

Pubers

‘We hebben als cateraar een zekere verantwoordelijkheid. We kunnen de leerlingen een gezonde basis bieden en ze bewust maken van gezonde voeding. Pubers blijven natuurlijk altijd pubers, dus de balans moet er zijn, maar we zijn ervan overtuigd dat een passend en gezond cateringaanbod positieve invloed heeft op de schoolresultaten. Wij adviseren locaties dan ook hoe ze gezonde keuzes op een aantrekkelijke manier kunnen presenteren. Zo draagt Cater Concept bij aan een gezonde leefomgeving voor jongeren.’

JOGG is tegen kindermarketing voor ongezonde producten.