‘Hollands kraanwater gratis aanbieden moet de norm worden’

‘Wij promoten het drinken van kraanwater. We installeren watertappunten en verkopen multi-use waterflesjes. Met de opbrengst zetten we drinkwaterprojecten op in ontwikkelingslanden.’ Aan het woord is Andrew Eversden van Join the Pipe, het Amsterdamse bedrijf dat zich inzet voor duurzaamheid en een gezonde leefomgeving. ‘Hollands kraanwater is een prima alternatief voor flesjes bronwater.’

 

‘Op dit moment hebben we zo’n 2500 tappunten door heel Nederland. Je vindt ze in de openbare ruimte: op stations en in winkelcentra, maar bijvoorbeeld ook op universiteiten, scholen en sportverenigingen. We groeien hard en zijn ook actief in België, Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië. Met de opbrengsten financieren we drinkwaterprojecten in ontwikkelingslanden. Zo’n voorziening is daar heel belangrijk, en we vermoeden dat 95% van al het plastic afval in de zeeën daar vandaan komt. Het mes snijdt dus aan twee kanten.’ 

Inzamelingsacties 

Zo’n 250 van de tappunten van Join the Pipe staan in onderwijsinstellingen. Eversden: ‘Het merendeel daarvan zijn universiteiten, hogescholen en het voortgezet onderwijs. We willen graag groeien in het onderwijs en op sportverenigingen: de jeugd heeft de toekomst. Het begint bij jongeren. Zij vinden een tappunt vaak ook logisch en mooi en zijn bereid het uit te proberen. Scholen houden soms inzamelingsacties om een tappunt te financieren: ze organiseren een sponsorloop of verkopen de flessen. Vaak is een leerkracht enthousiast en neemt hij of zij de collega’s en leerlingen mee in het verhaal.’ 

Marge 

Wat Eversden ziet als het grootste obstakel voor toename van het aantal tappunten? ‘Omzetdaling’, zegt hij zonder te aarzelen. ‘Men is toch bang om omzet uit de verkoop van flesjes water en frisdranken, mis te lopen. Ik leg dan uit dat je de flessen met marge kunt verkopen. Uiteindelijk zou het natuurlijk niet moeten uitmaken, het gratis aanbieden van Hollands kraanwater moet de norm worden.’ 

Doel 

‘Het lijkt me zinvol om met andere partijen het gesprek aan te gaan over het creëren van een gezonde leefomgeving voor jongeren. Ondertekening van het Akkoord kan daarbij helpen. Andere partijen uit de keten hebben zich ook aangesloten en je hebt toch een gezamenlijk doel. Het Akkoord biedt veel kansen, dat is heel positief!’ 

 

JOGG is tegen kindermarketing voor ongezonde producten.