JOGG 2015-2019: stevigere rol, groter werknet en bredere aanpak

De inzet van JOGG in de periode 2015-2019 heeft geleid tot een groter werknet, een bredere aanpak en een stevigere rol van de landelijke organisatie. Dit zijn de bevindingen uit een vorige week gepubliceerde terugblik op de behaalde resultaten van JOGG over de periode 2015-2019. Het rapport 'Jongeren Op Gezond Gewicht in beeld 2015-2019' is opgesteld door het Mulier Instituut in opdracht van JOGG.

Maak gezond gewoon
De afgelopen jaren is de focus van de aanpak verschoven naar een gezonde leefomgeving. Als de omgeving waarin kinderen en jongeren opgroeien gezonder is, wordt het voor hen vanzelfsprekend om de gezonde keuze te maken. JOGG richt zich daarom op omgevingen waar kinderen en jongeren veel komen. Door middel van strategische en operationele voorwaarden wordt gewerkt aan het structureel gezonder maken van deze omgevingen.

Werknet
Het werknet van JOGG is de afgelopen jaren flink gegroeid: in 2019 is 40 procent van de Nederlandse gemeenten aangesloten bij JOGG. In 140 gemeenten en bijna 3500 wijken worden potentieel 1,2 miljoen kinderen en jongeren bereikt. Daarnaast werkt JOGG samen met steeds meer maatschappelijke, bedrijfs- en kennispartners: in 2019 in totaal 39.

Verbreding JOGG-aanpak
In de afgelopen jaren is de JOGG-aanpak en de ondersteuning die hierbij aan gemeenten wordt geboden verder ontwikkeld. In de beginperiode lag de verantwoordelijkheid van de uitvoering met name bij de lokale JOGG-regisseur. In de loop der jaren is het lokale JOGG-team verbreed met beleidsmedewerkers en medewerkers van maatschappelijke organisaties. Daardoor wordt door lokaal samengewerkt met andere beleidsterreinen dan gezondheid, sport en welzijn; ook binnen de terreinen ruimtelijke ordening of economische zaken staan een gezonde leefomgeving en leefstijl steeds vaker op de agenda.

Daarnaast is de ondersteuning voor JOGG-gemeenten in grote mate geprofessionaliseerd en vindt er meer regionale samenwerking plaats tussen JOGG-gemeenten door de inzet van een coördinator die de regio van binnenuit kent.

De JOGG-aanpak is begin 2019 verbreed met de werkwijze Kind naar Gezonder Gewicht, aanvullend op de JOGG-aanpak die een universele preventieve aanpak is voor álle kinderen en jongeren. Ook kinderen die al overgewicht of obesitas hebben verdienen onze aandacht.  Met de methodiek Kind naar Gezonder Gewicht kunnen gemeenten een structuur inrichten voor passende ondersteuning en zorg voor deze kinderen en hun gezinsleden.

JOGG behaalde de afgelopen jaren resultaat met programma’s en projecten die de omgeving concreet gezonder maken:

  • Bijna 1700 verenigingen zijn aan de slag met Team:Fit, een initiatief dat inzet op een gezonde sport.
  • ​Het Akkoord Gezonde Voeding op Scholen heeft geleid tot 700 gezonde schoolkantines.
  • ​132 scholen lopen The Daily Mile.
  • 21 dagattracties werken samen met Gezond Uit aan een gezond voedingsaanbod tijdens een dagje uit.
  • ​1177 bedrijven werken aan een Gezonde Werkvloer.

Sterkere positionering
Eind 2018 heeft JOGG, samen met meer dan zeventig partijen, het Nationaal Preventieakkoord ondertekend om samen roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik aan te pakken. En JOGG wordt ook internationaal gezien als een gerenommeerde aanpak. Dit heeft geleid tot de Youth Health Community, een internationaal platform waarmee lokale community-based programma’s van over de hele wereld hun kennis en ervaring op het gebied van de preventie van overgewicht bij jongeren delen.

Veranderingen in overgewicht en beweeggedrag
Op verzoek van het ministerie van VWS heeft het RIVM de effectiviteit van de JOGG-aanpak onderzocht. Vorige week publiceerden zij ‘Werkt de JOGG-aanpak? Veranderingen in overgewicht en beweeggedrag bij kinderen en jongeren’, een onderzoek naar de mogelijke veranderingen in overgewicht bij kinderen en jongeren na implementatie van de JOGG-aanpak. Dit onderzoek laat zien dat in buurten waar de JOGG-aanpak al vier jaar bestaat, het gemeten percentage kinderen en jongeren met overgewicht negen procent lager ligt dan in andere buurten zonder de JOGG-aanpak.

Het evalueren van het effect van de JOGG-aanpak in bredere context is, in lijn met een artikel dat de WAC van JOGG eerder publiceerde, ook belangrijk. Onderdeel hiervan is een praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek, waarbij de doelen en werkzame elementen van de JOGG-aanpak zullen worden geëvalueerd.

Kennis en ervaringen die de afgelopen tijd zijn opgedaan en aanbevelingen van het Mulier Instituut  zijn verwerkt in het Ambitieakkoord en de meerjarenstrategie voor 2020-2025 die JOGG binnenkort presenteert.

Bekijk het rapport 'Jongeren Op Gezond Gewicht in beeld 2015-2019'

JOGG is tegen kindermarketing voor ongezonde producten.