JOGG ondertekent SamenspeelAkkoord

Samen spelen moet voor álle kinderen mogelijk zijn. Dat is waar ook JOGG, zich samen met dertien andere organisaties zich de komende twee jaar voor in gaat zetten.

Naast de initiatiefnemers, waaronder minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid Welzijn en Sport en Rick Brink, minister van Gehandicapten Zaken ondertekende ook JOGG-directeur Marjon Bachra op 3 december in Den Haag het SamenspeelAkkoord

Op dit moment is slechts 1 op de 10 speelplaatsen in Nederland toegankelijk voor alle kinderen, dus ook voor kinderen met een beperking. Dit blijkt uit een inventarisatie van stichting het Gehandicapte Kind.

Spelen is niet vanzelfsprekend

Met het SamenSpeelAkkoord wil JOGG samen met de andere initiatiefnemers iedereen ervan bewust maken dat spelen normaal moet zijn in Nederland, voor alle kinderen. Iets wat op dit moment nog niet vanzelfsprekend is. 

De speelbelofte die JOGG doet:
 

-Extra aandacht vragen voor samen spelen bij publieke en private partners van JOGG en bij JOGG-gemeenten;

-Minimaal drie impactvolle samenwerkingen aangaan met andere initiatiefnemers van het SamenSpeelAkkoord t.b.v. een inclusieve speelcultuur en meer samenspeelplekken;

-Benoemen, stimuleren en aandacht geven aan samen spelen in blogs, (gast)columns, verschillende offline en online communicatiekanalen en op ons landelijke event of partnerbijeenkomst;

-JOGG gaat met advies van kinderen professionals en organisaties helpen in het gezondheids, sociaal en ruimtelijk domein voor een inclusieve samenspeelcultuur en meer en betere samenspeelplekken;

Breed gedragen
Het Samenspeelakkoord is een breed gedragen initiatief. Naast de twee ministers en JOGG, ondertekenden ook Jantje Beton, VNG, De Speeltuinbende, Scouting Nederland, Hogeschool Utrecht, Veiligheid NL, NUSO, Branchevereniging Spelen en Bewegen, Nationale Jeugdraad, Platform Ruimte voor de Jeugd en het Gehandicapte Kind dit akkoord.

 

Alleen door met de hele omgeving van het kind samen te werken kan je een gezonde toekomst bieden.