JOGG-gemeenten verbinden preventie en zorg voor kind met overgewicht of obesitas

Ieder kind heeft het recht om gezond op te groeien. Voor Jongeren Op Gezond Gewicht betekent dit dat een kind kan opgroeien in een gezonde omgeving die verleidt tot een gezonde leefstijl. Maar ook dat een kind gepaste en effectieve zorg en ondersteuning krijgt wanneer er al sprake is van overgewicht of obesitas.

121 gemeenten werken in Nederland al aan een gezonde omgeving voor kinderen en jongeren door middel van de integrale JOGG-aanpak. De verbinding tussen deze preventie en de zorg voor kinderen met overgewicht en obesitas is hierin altijd een belangrijk element geweest. Zeker sinds de invoering van de nieuwe Jeugdwet in 2015, waarbij gemeenten een hulp- en zorgplicht hebben voor kinderen met overgewicht en obesitas en hun ouders.

Sluitende ketenaanpak

Hoe vul je als gemeente deze zorgplicht het beste in? Om hier antwoord op te geven experimenteerden JOGG-gemeenten ’s-Hertogenbosch en Amsterdam de afgelopen jaren met een ‘sluitende ketenaanpak’. En met resultaat: de aanpak lijkt bij te dragen aan de daling van het aantal kinderen met overgewicht en obesitas, die in beide JOGG-gemeenten* te zien is.

Een ‘sluitende ketenaanpak’ houdt in dat ieder kind met overgewicht of obesitas en het hele gezin de zorg en ondersteuning krijgt die nodig is en gedurende een langere periode in beeld blijft bij de juiste professionals. Dit betekent ook dat er intensief wordt samengewerkt met belangrijke betrokkenen rond het gezin zoals de huisarts, maatschappelijk werker, leerkracht en in sommige gevallen ook de sportvereniging, schuldhulpverlening of geestelijke gezondheidszorg.

De ervaringen en inzichten van ’s-Hertogenbosch en Amsterdam zijn uitgewerkt in het recent gepubliceerde ‘basismodel ketenaanpak voor kinderen met overgewicht en obesitas’**. Dit model is een belangrijk instrument voor andere gemeenten die aan de slag willen met een sluitende ketenaanpak.

Grote interesse vanuit JOGG-gemeenten

Op 8 juni 2017 werd het basismodel officieel gepresenteerd tijdens een miniconferentie van Care for Obesity en Jongeren Op Gezond Gewicht in Apeldoorn. Meer dan 130 lokale professionals, waarvan 95% werkzaam in een JOGG-gemeente, waren tijdens de presentatie aanwezig. Jongeren Op Gezond Gewicht heeft als doel om de kennis die wordt ontwikkeld op dit onderwerp zoveel mogelijk te delen, zodat ook andere gemeenten dit kunnen benutten voor hun eigen ketenaanpak.

“Jongeren Op Gezond Gewicht is als geen ander in staat om samen met de 121 aangesloten JOGG-gemeenten de verbinding te maken tussen preventie en zorg en we volgen de uitwerking van het basismodel naar een landelijk model door Care for Obesity dan ook op de voet. We zijn trots dat JOGG-gemeenten in Nederland en wereldwijd niet alleen koploper zijn op het gebied van preventie, maar ook dat ze durven te investeren in zoiets belangrijks als de optimale zorg voor individuen die dit het meeste nodig hebben.” Aldus Marjon Bachra, directeur Jongeren Op Gezond Gewicht.

Het vervolg

Zes JOGG-gemeenten, waaronder Almere, Arnhem, Maastricht, Oss, Smallingerland en Zaanstad, sluiten zich aan bij ‘s-Hertogenbosch en Amsterdam om deze ‘sluitende ketenaanpak’ verder uit te werken. Dat ook deze zes gemeenten met dit ‘basismodel’ gaan experimenteren is een belangrijke stap in de ontwikkeling van het model. In iedere gemeenten zijn immers andere omstandigheden, niet iedere gemeente is even groot of heeft dezelfde financiële mogelijkheden. Dankzij deze ‘proeftuinen’ kan het model beter worden aangepast aan de praktijk.

*Resultaten Amsterdam en ’s-Hertogenbosch.

**Zo staat in het model omschreven welke activiteiten en partners nodig zijn, welke rol iedere partner heeft en hoe de onderlinge samenwerking eruitziet. Bijzonder aan het model is dat de aanpak uitvoerbaar is binnen bestaande financieringsmogelijkheden van gemeente en zorgverzekeraar. Vanuit de huidige wettelijke kaders zijn alle benodigde onderdelen in de keten te financieren.

Alleen door met de hele omgeving van het kind samen te werken kan je een gezonde toekomst bieden.