JOGG ondertekent convenant tegen kinderarmoede

Op dinsdag 26 maart heeft JOGG samen met 100 andere organisaties het convenant tegen kinderarmoede ondertekend. Op dit moment groeien bijna 400.000 kinderen op in armoede. De ondertekening van het convenant was de officiële start van de Alliantie Kinderarmoede; een offensief van publieke en private partijen tegen de effecten van kinderarmoede in Nederland. De Alliantie Kinderarmoede zet samenwerkingen tussen verschillende organisaties op om nieuwe, creatieve en slimme oplossingen te bedenken voor de aanpak van kinderarmoede.

JOGG beseft dat armoede impact heeft op de gezondheid van kinderen. Armoede beperkt de toegang van kinderen en hun opvoeders tot zorg, tot gezonde voeding en preventie-activiteiten. Mentaal legt armoede beslag op de ‘bandbreedte’ van ouders. Andere zorgen of financiële problemen eisen aandacht op.

Alliantie Kinderarmoede
De Alliantie Kinderarmoede is een initiatief van Alles is Gezondheid, Missing Chapter Foundation en het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ). Meer informatie is te vinden op www.alliantiekinderarmoede.nl.

Alleen door met de hele omgeving van het kind samen te werken kan je een gezonde toekomst bieden.