Katwijk erkent belang Kind naar Gezonder Gewicht

Na o.a. de gemeenten Meijerijstad, Den Haag, Venlo, Zwijndrecht en de acht proeftuingemeenten gaat de gemeente Katwijk ook aan de slag met Kind naar Gezonder Gewicht. De aanpak ‘Kind naar Gezonder Gewicht’ is bedoeld voor kinderen met overgewicht en obesitas.

Op 2 juli hebben de gemeente Katwijk, zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid, de Zorggroep Katwijk en de GGD Hollands-Midden de samenwerkingsovereenkomst met JOGG voor de pilot ‘Kind naar Gezonder Gewicht’ ondertekend. Wethouder Corien van Starkenburg: “Te veel kinderen in Katwijk zijn niet zo gezond als we zouden willen. Zij kampen met overgewicht en obesitas. We willen deze kinderen en hun gezinnen helpen met passende ondersteuning en zorg. Kind naar Gezonder Gewicht helpt ons daarbij.”

Overgewicht en obesitas worden bij kinderen veroorzaakt door meerdere factoren en hebben grote impact op hun fysieke gezondheid en psychosociaal functioneren. Kind naar Gezonder Gewicht beoogt daarom een brede en domein overstijgende aanpak waarbij professionals uit zowel zorg- als sociaal domein nauw samenwerken. Eén professional is de schakel tussen kind en gezin. Meer informatie over de aanpak vind je hier.

Op verzoek van het ministerie van VWS is een coalitie gevormd van JOGG, Nederlands Jeugdinstituut (NJI), Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ), Vrije Universiteit Amsterdam - Care for Obesity (C4O) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) om de implementatie, borging en doorontwikkeling van deze werkwijze te coördineren.

Lees ook Kind naar Gezonder Gewicht in magazine JONG

Alleen door met de hele omgeving van het kind samen te werken kan je een gezonde toekomst bieden.