Kind naar Gezonder Gewicht: dertig deelnemende gemeenten

Voor alle kinderen met overgewicht en obesitas dient passende ondersteuning en zorg beschikbaar te zijn. Dit is door het ministerie van VWS vastgelegd in het Nationaal Preventieakkoord (2018).

Eén van de activiteiten om passende ondersteuning en zorg beschikbaar te stellen voor deze groep is de implementatie en borging van de werkwijze ‘Kind naar Gezonder Gewicht’ bij (in eerste instantie 35) gemeenten. Ondertussen zijn in Nederland dertig gemeenten gestart met deze werkwijze*.

Kennis en informatie voor professionals
Aanleiding voor de landelijke implementatie is de toename van overgewicht en obesitas bij kinderen als volksgezondheidsprobleem. Van de kinderen tussen de 4 en 18 jaar oud heeft 11,7% overgewicht en 2,7% obesitas**. Om zowel professionals uit zorg- als sociaal domein te helpen bij hun werk voor kinderen met overgewicht en obesitas, biedt Kind naar Gezonder Gewicht alle beschikbare kennis en informatie aan op de vernieuwde website www.kindnaargezondergewicht.nl

De komende periode wordt dit platform, naast de andere vaste onderdelen van de werkwijze, uitgebreid om zo bij te dragen aan de lokale implementatie en borging: samenwerken aan ondersteuning en zorg.

De werkwijze Kind naar Gezonder Gewicht in het kort
Cruciaal kenmerk is dat lokale professionals uit zowel zorg- als sociaal domein nauw met elkaar samenwerken. Een brede en domeinoverstijgende aanpak is van belang, omdat vaak meerdere problemen spelen bij kinderen met overgewicht en obesitas.

Eén professional is vast aanspreekpunt en bouwt zo een vertrouwensrelatie op met het kind en het gezin. Deze centrale zorgverlener coördineert de samenwerking tussen de betrokken professionals, het kind en het gezin. Alle activiteiten zijn gericht op het versterken van de zelfredzaamheid van het hele gezin en het bieden van zorg, zolang dit nodig is.

35 gemeenten aan de start
Op verzoek van het ministerie van VWS is een coalitie gevormd van:

  • JOGG
  • Nederlands Jeugdinstituut (NJI)
  • Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ)
  • Vrije Universiteit Amsterdam -Care for Obesity (C4O)
  • Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 

Deze coalitie coördineert de implementatie, borging en doorontwikkeling van deze werkwijze. De opdracht aan de coalitie is onder andere om (voor april 2021) 35 gemeenten te helpen een start te maken conform deze werkwijze.

Meer weten?
Bekijk de website www.kindnaargezondergewicht.nl

* Voorheen 'Ketenaanpak voor kinderen met overgewicht en obesitas'
**Deze cijfers zijn uit 2018 en zelf-gerapporteerd dus eventuele onderschatting is mogelijk. 

Alleen door met de hele omgeving van het kind samen te werken kan je een gezonde toekomst bieden.