Meer bekendheid voor ons initiatief The Daily Mile

Uit onderzoek van het Mulier Instituut [1] blijkt dat de bekendheid van The Daily Mile duidelijk is toegenomen ten opzichte van 2016 en 2017. In 2018 hebben vier van de vijf schoolleiders van The Daily Mile gehoord of erover gelezen (81%) t.o.v. 71% in 2017 en 63% in 2016.

Tien procent van de schoolleiders geeft aan The Daily Mile op dit moment uit te voeren. Dit komt omgerekend neer op zo’n 700 scholen in Nederland. Twintig procent van de schoolleiders vindt The Daily Mile interessant en denkt erover om met de school mee te gaan doen. Zeven procent van de schoolleiders geeft aan The Daily Mile te hebben uitgevoerd, maar ermee te zijn gestopt. De meest genoemde redenen om met The Daily Mile te stoppen, zijn een gebrek aan draagvlak en tijd. Lees meer

[1] Het Mulier Instituut is een onafhankelijke stichting die sportonderzoek verricht voor beleid en samenleving.

Jongeren Op Gezond Gewicht is tegen kindermarketing voor ongezonde producten.