Meer kinderen op gezond gewicht in Alkmaar

De JOGG aanpak in Alkmaar werpt zijn vruchten af! Steeds meer kinderen in Alkmaar hebben een gezond gewicht. 26,8% van de kinderen (leeftijd 10/11 jaar) had in 2015 in de wijken Overdie, West en Oudorp overgewicht. In 2016 is dit percentage gedaald naar 24,9%. Ook in de rest van Alkmaar is een daling zichtbaar.

Dit mooie signaal is genoeg reden voor JOGG-regisseur Anja Lems om dit najaar de voorbereidingen te treffen om vanaf 2018 de JOGG-aanpak uit te rollen in heel Alkmaar.

Kinderen in Alkmaar hebben het recht om op te groeien in een gezonde omgeving. Zo wordt een gezonde leefstijl weer de normaalste zaak van de wereld. Kinderen en jongeren met overgewicht hebben niet alleen een grotere kans om ziek te worden, ook ervaren zij grote gevolgen in hun psychische en sociale ontwikkeling. Dat is geen goede start voor een gezond en gelukkig leven. Daarom heeft de gemeente Alkmaar een aantal jaren geleden gekozen voor de JOGG aanpak.

De wijken Overdie, West en Oudorp werden in 2014 als eerste als JOGG-wijk aangewezen. De reden hiervoor was het hoge percentage overgewicht onder kinderen in deze wijken. Hierbij is de focus is gelegd op kinderen van 8 t/m 12 jaar. 26,8% van de kinderen (leeftijd 10/11 jaar) had in 2015 in de wijken Overdie, West en Oudorp overgewicht. In 2016 is dit percentage gedaald naar 24,9%. Ook in de rest van Alkmaar is een daling zichtbaar.

Anja Lems verbindt als JOGG-regisseur publieke en private partijen in de wijk met elkaar en is vanaf 2015 aan de slag gegaan met de uitrol van de landelijke themacampagnes Drinkwater, Gratis Bewegen, gewoon doen en Groente... zet je tanden erin! op alle basisscholen en kinderopvanglocaties in de wijken Oudorp, Overdie en West in Alkmaar. Verder is Anja Lems samen met netwerkpartners gemeente breed bezig met het op de kaart zetten van De Gezonde Sportkantine (Team:Fit), De Gezonde Schoolkantine Voortgezet onderwijs en De Gezonde Werkvloer.

“Samen met al onze partners, scholen, ouders en de kinderen zelf werken we in Alkmaar aan een positieve en gezonde omgeving die onze jeugd helpt gezonder te leven. Het is prachtig om te zien dat het harde werk van alle samenwerkende partijen in Alkmaar nu zijn vruchten afwerpt! Ik kijk er naar uit om ervoor te zorgen dat vanaf 2018 alle kinderen in Alkmaar mee kunnen doen met de JOGG aanpak.”

Hoe meer organisaties met veranderingen van leefstijl bezig zijn en daarvoor activiteiten organiseren, des te groter het effect is. Zo wordt de JOGG-aanpak geborgd. Dit najaar starten de voorbereidende werkzaamheden om vanaf januari 2018 op alle basisscholen binnen de gemeente Alkmaar de JOGG aanpak uit te rollen. In de komende periode worden alle basisscholen hierover nader geïnformeerd.

Kijk voor meer informatie op www.alkmaar.nl/jogg.

Bekijk de JOGG-film van Alkmaar >

Lees de factsheet >

Alleen door met de hele omgeving van het kind samen te werken kan je een gezonde toekomst bieden.