Mulier Instituut presenteert Monitor Jongeren Op Gezond Gewicht 2018

Vandaag publiceert het Mulier Instituut de Monitor Jongeren Op Gezond Gewicht 2018, waarin wordt teruggeblikt op de activiteiten en prestaties van Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) van afgelopen jaar. In deze monitor wordt beschreven waar JOGG zich in 2018 op heeft gericht, waar deze inzet en ondersteuning toe heeft geleid en welke vooruitgang JOGG-gemeenten hebben geboekt.

Resultaten 

JOGG heeft in 2018 potentieel meer dan 1 miljoen kinderen en jongeren (tot en met 19 jaar) bereikt, zo laat het Mulier Instituut in de monitor zien. Eind 2018 waren 136 gemeenten in Nederland bij JOGG aangesloten. Dit is ruim een derde van alle Nederlandse gemeenten. Om de leefomgeving van kinderen en jongeren structureel gezonder te maken is de volgende stap om in te zetten op de lokale implementatie en borging van de JOGG-aanpak in de aangesloten gemeenten. 
 

Andere uitkomsten van de Monitor Jongeren Op Gezond Gewicht 2018: 

  • In 2018 nemen 1.468 sportverenigingen deel aan het programma Team:Fit en werken daarmee aan een gezonder voedingsaanbod in hun sportkantine (in 2017: 1.271). 

  • De bekendheid van The Daily Mile, een beweeginitiatief van JOGG waarbij scholen worden gestimuleerd dagelijks vijftien minuten met de klas buiten te bewegen, is onder schoolleiders toegenomen van 71 procent in 2017 naar 81 procent in 2018. The Daily Mile is in 2018 verder ontwikkeld en opgenomen in de landelijke Interventiedatabase Gezond en Actief Leven. 

  • In 2018 heeft JOGG een ‘Convenant Gezonde Sportevenementen’ uitgewerkt in samenwerking met verschillende gemeenten, NOC*NSF en enkele sportmarketingbureaus. Doel van het convenant: alleen gezonde sportsponsoring en een gezonder voedings- en drankenaanbod bij sportevenementen gericht op kinderen en jongeren tot 13 jaar. 

  • Het initiatief ‘Gezond Uit’ is in 2018 onderdeel van JOGG geworden. ‘Gezond Uit’ richt zich op een gezonder voedingsaanbod bij dagattracties. 
     

JOGG in beweging 
Als JOGG zijn we trots op deze mooie resultaten die we, samen met alle JOGG-gemeenten en onze partners, in 2018 hebben geboekt. Passend bij de Week voor de Gezonde Jeugddie deze week plaatsvindt, met als thema Samen een stap vooruit voor een gezonde omgeving’, blijven we ook als organisatie in beweging. Aan de hand van de beschrijving door Mulier kan JOGG de aanpak verder ontwikkelen en bijsturen. Mulier doet daarvoor een aantal aanbevelingen. Hierna wordt op een aantal punten meer uitgebreid ingegaan, om te laten zien op welke manier JOGG aan de slag is met deze aanbevelingen.  
 

Onderzoek naar de werkzame elementen 
De JOGG-aanpak is gebaseerd op de Franse EPODE-aanpak. Het Mulier Instituut concludeert dat de JOGG-aanpak dermate is doorontwikkeld, dat deze niet meer te vergelijken is met de EPODE-aanpak. Daarom is het goed wetenschappelijk onderzoek te doen naar de werkzame elementen van de JOGG-aanpak in Nederland. Vanaf 2019 zal JOGG dan ook een onafhankelijke praktijkgerichte wetenschappelijke evaluatie uit laten voeren om te leren welke mechanismen voor wie, in welke omstandigheden werken. Hierdoor wordt duidelijk op welke wijze de JOGG-aanpak het beste ingezet kan worden. In deze evaluatie kan ook worden meegenomen wat een beginnende JOGG-gemeente minimaal nodig heeft voor een succesvolle aanpak.
 

Eigenaarschap  
Voor een succesvolle implementatie van de JOGG-aanpak zijn goede samenwerking tussen community-partners en deelname van ouders en kinderen belangrijk, zo geeft Mulier aanDaarnaast zijn voor de lokale JOGG-teams eigenaarschap, motivatie en de juiste kennis en vaardigheden essentieel. JOGG zet daarom extra in op de professionalisering van het JOGG-team. Ook adviseren we gemeenten om te zorgen voor een brede verantwoordelijkheid, onder meer door organisaties die lokaal een formele taak hebben te betrekken bij de JOGG-aanpak. Denk bijvoorbeeld aan buurtsportcoaches die eraan bij kunnen dragen dat meer sportverenigingen een gezonder voedingsaanbod hebben. Bestaande lokale structuren en het inzetten van bewezen effectieve strategieën blijven daardoor de basis. 
 

Aandacht voor het individu 
Het Mulier Instituut geeft aan dat een gezonde omgeving een belangrijke voorwaarde is voor een gezonde leefstijl, maar dat ook aandacht voor het individu belangrijk is. De JOGG-aanpak richt zich primair op het structureel veranderen van de omgeving waarin kinderen opgroeienOm deze verandering te ondersteunen worden op verschillende leefstijlthemacampagnes en materialen gemaakt die ouders en kinderen inspireren tot gedragsverandering 

Om ook aandacht te kunnen geven aan het individu, werkt JOGG, samen met het NJi, NCJ, RIVM en C4O, aan een sluitende ketenaanpak voor kinderen met overgewicht of obesitas. Deze kinderen hebben ondersteuning nodig die veel verder gaat dan alleen adviezen over voeding en bewegen, maar zich richt op alle levensgebieden waarop zij knelpunten ervaren. Belangrijk is dat zij zoveel mogelijk zelf de touwtjes in handen houden en samen kunnen werken met hun sociale netwerk, ondersteund door respectvolle professionals die oog hebben voor hun welzijn.  

Klik hier voor de Monitor Jongeren Op Gezond Gewicht 2018

Klik hier voor de samenvatting en beschouwing

Alleen door met de hele omgeving van het kind samen te werken kan je een gezonde toekomst bieden.