Reactie JOGG op Jeugdmonitor CBS

Steeds meer kinderen en jongeren hebben overgewicht. Het percentage 2- tot 25-jarigen met overgewicht groeit gestaag, dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek in hun Jeugdmonitor. Steeds meer kinderen groeien dus ongezond op. Bij basisschoolkinderen (4 tot 12 jaar) is deze stijging niet meer te zien, het aantal kinderen met overgewicht in die groep is gestabiliseerd.​

JOGG vindt dat ieder kind recht heeft op een gezonde jeugd. Een gezonde jeugd begint bij de omgeving van een kind, daarom focussen wij ons niet op het kind zelf, maar op de omgeving van het kind. Door de omgeving van kinderen te veranderen, willen wij er voor zorgen dat kinderen een gezond alternatief en dus keuze hebben in wat zij eten, drinken en doen. Geen enkele partij kan overgewicht en obesitas alleen oplossen, JOGG werkt daarom hard samen met relevante partijen om dit groeiend probleem aan te pakken.

Dat het veranderen van de omgeving effect heeft, zien we terug in de cijfers van basisschoolkinderen. Bij deze groep is de stijging van kinderen met overgewicht tot stilstand gekomen. Hoewel dit positief nieuws is, realiseren wij dat er nog veel werk aan de winkel is. Het totaal aantal kinderen met overgewicht stijgt nog steeds, we zijn er helaas nog niet. Het veranderen van de omgeving van kinderen tussen de 12 en 20 jaar vergt extra aandacht. Deze kinderen manoeuvreren zich in een samenleving waar de ongezonde keuze nog steeds de norm is. Het is nu voor hen bijna onmogelijk om een gezonde keuze te maken.

JOGG vindt dat in een gezonde samenleving gezonde keuzes de voor de hand liggende keuzes zijn. Samen met 143 JOGG-gemeenten en door middel van initiatieven op o.a. het gebied van school, sport en vrije tijd beïnvloeden wij deze omgevingen van het kind. Alleen dan kunnen we er voor zorgen dat álle kinderen in een gezonde omgeving kunnen opgroeien.

De Jeugdmonitor van CBS is hier te lezen.

Alleen door met de hele omgeving van het kind samen te werken kan je een gezonde toekomst bieden.