Samen naar een gezonde omgeving: Gemeente Amsterdam wint EU Health Award 2019

Met gedeelde trots feliciteren wij de gemeente Amsterdam met het winnen van de Europese Health Award 2019 voor steden met haar programma Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht. Het thema voor de award was dit jaar preventie en verminderen van overgewicht bij kinderen en jongeren. De Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht is een vertaling van de JOGG-aanpak.

Naast de gemeente Amsterdam zetten al ruim 140 JOGG-gemeenten zich in voor een vitale samenleving waarin alle kinderen en jongeren leren, wonen, werken en spelen in een omgeving waarin gezond leven leuk en makkelijk is. Een gezonde jeugd begint bij de omgeving van een kind. In een gezonde samenleving zijn gezonde keuzes de voor de hand liggende keuzes. Met deze initiatieven beïnvloeden wij de omgeving van het kind. Prijswinnaar Gemeente Amsterdam laat met het winnen van de EU Health Award 2019 zien dat een integrale aanpak zijn vruchten afwerpt.

Prijs voor het veld!

Simone Kukenheim, wethouder Zorg, Jeugd en Sport van Amsterdam: ‘Deze prijs is een enorme steun in de rug voor onze preventieve aanpak. Niet alleen voor de gemeente, maar vooral voor alle betrokkenen in het veld die werken aan een gezonde leefomgeving voor alle kinderen. Deze prijs draag ik dan ook op aan hen en alle ouders en kinderen in de stad. Met de prijs kunnen we extra inzetten op ondersteuning van kind en gezin en kunnen we onderzoeken hoe we ondernemers nog beter kunnen adviseren en stimuleren om gezondere producten te verkopen. Wij willen in Amsterdam kansengelijkheid voor elk kind. En dat is een gezamenlijke verantwoordelijkheid: It takes a village to raise a child. Samen met ouders, professionals, scholen, bewonersgroepen en ondernemers proberen wij in Amsterdam een gezonde opgroeiomgeving te creëren. Toch kunnen we dit niet alleen, we roepen daarom ook de EU op om te komen tot strengere criteria met betrekking tot gezondere productsamenstelling, etikettering en kindermarketing.’

Whole System Approach

Amsterdam ontving de prijs uit handen van Vytenis Andriukaitis, European Commissioner for Health and Food Safety. Hij was lovend over de systeembenadering: de benadering waarbij het gehele systeem, bestaande uit de thuis- en buurtomgeving, de school en de zorgsetting wordt meegenomen. De jury was verder onder de indruk van de druk die Amsterdam uitoefent op de voedselindustrie om verantwoordelijkheid te nemen. Want dat gaat helpen om in de toekomst de gezonde keuze de normale keuze te laten zijn.

Jongeren Op Gezond Gewicht kiest ervoor om met het bedrijfsleven samen te werken.