Slapen voor een gezondere leefstijl

Slaap is tegenwoordig een hot topic. Er verschijnen over dit onderwerp steeds meer publicaties. Hoewel slaap erg belangrijk is, wordt dit door velen toch naar de achtergrond geschoven. Vandaag is het de internationale Dag van de Slaap, en een uitgelezen moment om de aandacht te vestigen op dit belangrijke onderwerp.

Jongeren Op Gezond Gewicht vindt het belangrijk dat kinderen en jongeren de kans krijgen gelukkig en gezond op te groeien. Dit wordt pas mogelijk in een omgeving waar een gezonde levensstijl de normaalste zaak van de wereld is.

Te weinig slaap, meer kans op overgewicht

Uit verschillende studies blijkt dat een te geringe slaapduur en gedaalde slaapkwaliteit aan de basis kunnen liggen van een verhoogde BMI (3, 4, 5). Bij een verkorte slaapduur komt namelijk een verhoogde hoeveelheid ghreline vrij. Dit hormoon is een hongerhormoon dat ervoor zorgt dat het lichaam koolhydraten en suikers verlangt. Hierdoor gaan kinderen mogelijk meer (calorierijk) eten, wat het gewicht niet ten goede komt (3).

Hoe zorg je ervoor dat kinderen voldoende slapen?

Er zijn echter manieren waarop ouders voldoende slaap kunnen bevorderen:

  • Een vaste bedtijd voor kinderen en jongeren
    Een vast slaapritme voor kinderen en jongeren kan een bijzonder grote impact hebben op de gezondheid. Het heeft een positieve invloed op het bioritme en helpt slaperigheid overdag te vermijden (6).
  • Minder gebruik van laptops, tablets en smartphones in de avond
    Het blauwe licht van deze apparaten triggert de hersenen en zorgen ervoor dat inslapen moeilijker wordt voor kinderen.
  • Voldoende zon- en daglicht in combinatie met lichaamsbeweging
    Kinderen en jongeren die overdag voldoende bewegen en natuurlijk zon- en daglicht krijgen kunnen beter in- en doorslapen. Dit komt doordat het een positieve invloed heeft op het bioritme van een kind (7).

Invloed van slaap op gezonde leefstijl

In JOGG-gemeente Amsterdam wordt door de GGD onderzoek gedaan naar de invloed van slaap om hier mogelijk verdere evidentie over uit te gaan dragen. Dit betreft zaken die belangrijk zijn voor een goede slaap én slaaphygiëne, gelinkt aan het bewerkstellen van een gezondere leefstijl. Zodra hierover meer bekend is zullen wij hierover publiceren.

Auteur: Ymke Dewaele, Stagiair Gezondheidscoach.

Bronnen: 1 University of Uppsala. (2015, July 14). Verlies van slaap maakt geheugen minder toegankelijk tijdens zware situaties. Opgeroepen op March 15, 2017, van News Medical Life Sciences: news-medical.net 2 Kenniscentrum Slaapaandoeningen. (s.a.). Wat is slaap. Opgeroepen op March 15, 2017, van Wat is slaap?: slaapcentrum.slingeland.nl 3 Bel, S. (2011). Het begrijpen en aanpakken van de obesitas epidemie bij adolescenten: de invloed van slapen op de energie homeostase. Masterproef voorgelegd tot het behalen van de graad van Master in de Gezondheidsvoorlichting en - Bevordering. Gent, Oost-Vlaanderen, België: UGent. 4 Kloeze, E. (2009, October). Het gewicht en de conditie van jonge kinderen gerelateerd aan voeding, beweging en slaap. Een dwarsdoorsnede onderzoek in de gemeente Winterswijk. Universiteit Twente. 5 Sevil, M. (2017, February 27). Groot deel Amsterdamse pubers heeft slaapproblemen. Opgeroepen op March 15, 2017, van Het Parool: parool.nl 6 Albrecht, U. (2016, December 1). The circadian clock, metabolism and obesity. Switzerland. Opgehaald van Obesity reviews. 7 Hoogland, A. (2013, December 3). Daglicht: de ideale slaappil. Opgeroepen op March 15, 2017, van Gezondheidsnet: gezondheidsnet.nl

JOGG is tegen kindermarketing voor ongezonde producten.