Steeds meer zilveren en gouden schoolkantines met hulp van ondertekenaars Akkoord Gezonde Voeding op Scholen

Ook in 2017 hebben cateraars en leveranciers van het Akkoord Gezonde Voeding op Scholen van Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) bijgedragen aan een gezonder aanbod in schoolkantines.

In 2016 had 6% van de scholen die geholpen werden door cateraars binnen het Akkoord een Schoolkantine Schaal. In 2017 is dat gestegen naar 22,3%. Hiervan hebben 64 scholen een zilveren Schoolkantine Schaal en 73 scholen een gouden Schoolkantine Schaal.

Samen innoveren

Het doel van het Akkoord Gezonde Voeding op Scholen is dat cateraars en leveranciers hun verantwoordelijkheid nemen in het realiseren van een gezondere omgeving op school aan de hand van de Richtlijnen Gezondere Kantines van het Voedingscentrum. De ondertekenaars van het Akkoord werken vanuit hun ‘corebusiness’ aan een gezonde omgeving.

Toekomstbestendig

De cateraars in het Akkoord bedienen samen meer dan 600 scholen in Nederland. Zij werken toe naar het aanbieden van eten en drinken volgens de Richtlijnen Gezondere Kantines van het Voedingscentrum. Ook de leveranciers in het Akkoord dragen bij aan een gezondere omgeving door gezondere producten op de markt te brengen.

“Het doet me goed om te zien dat de ondertekenaars van het Akkoord er echt werk van maken om jongeren te verleiden tot de gezondere keuze. Het is ook zeker nodig dat zij doorzetten. Niet alleen spelen ze in op een groeiende behoefte aan een gezonder aanbod, ook nemen zij hiermee hun maatschappelijke verantwoordelijkheid.” Aldus Marjon Bachra, directeur JOGG.

In 2018 sluiten drie nieuwe partijen aan bij het Akkoord Gezonde Voeding op Scholen.

Het Akkoord Gezonde Voeding op Scholen

Jongeren Op Gezond Gewicht is beheerder van het Akkoord ‘Gezonde Voeding Op Scholen*’ (2016- 2020). Het Akkoord richt zich op meer dan 600 individuele scholen in het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs die bediend worden door een ondertekenaar van het Akkoord. Het Voedingscentrum monitort jaarlijks door middel van een steekproef de ondertekenaars van het akkoord om te kunnen bepalen of zij voldoen aan deze richtlijnen en aanbevelingen te geven.

Ondertekenaars van het akkoord 2018 zijn: Cater Concept B.V., Catermaat, Coca-Cola, Join The Pipe, Markies Catering, MERKKwater, Ological Waterkoelers, Peijnenburg, Sligro Food Group Nederland B.V., Spa Nederland, TENQ/CS Digital Media B.V., Van Leeuwen 'Catering op maat', Vice Versa Schoolcatering, Vital 4 Skool B.V., Watercompany, WDM Schoolcatering, WeTapWater/KRNWTR, Xcellence Food Group, Zo-vital, Vending@Work, Mensa Catering, Horesca Nederland, Bidfood, SoPure, Greenco en Oranka Juice Solutions, Mars Nederland.

Nieuw toegetreden partijen: Bazqet, Food2Smile en Stichting Dat Lust Ik Wel.

Jongeren Op Gezond Gewicht is tegen kindermarketing voor ongezonde producten.