Terugblik webinar: staan zakelijke belangen samenwerking met bedrijfsleven in de weg?

Terugblik op live webinar over het spanningsveld tussen publieke en commerciële partijen.

Op donderdag 22 juni 2017 organiseerde Jongeren Op Gezond Gewicht een webinar.

Tijdens deze interactieve tv-uitzending via internet discussieerden Marjon Bachra (directeur Jongeren Op Gezond Gewicht, Paul van der Velpen (directeur publieke gezondheid regio Amsterdam-Amstelland) en Maurits Sanders (kerndocent publiek-private samenwerking Nyenrode Business Universiteit) over het spanningsveld tussen maatschappelijke en commerciële partijen in het algemeen én binnen het werkveld van Jongeren Op Gezond Gewicht.

Interactieve discussie

Tijdens de uitzending konden kijkers vragen stellen en reageren op de stellingen die in beeld te zien waren. Ook nu, na afloop, is het nog steeds mogelijk om vragen te stellen via de webplayer. 

Uitkomst stellingen (95 respondenten)

Stelling no. 1 “Bedrijven kun je niet vertrouwen. Daarom is publiek-private samenwerking (PPS) onwenselijk.”

  • Eens: 4,2%
  • Oneens: 92,6%
  • Weet niet: 3,2%

Stelling no. 2 “Je kan wel samenwerken met bedrijven, maar sponsoring is uit den boze.”

  • Eens: 12,8%
  • Oneens: 76.7%
  • Weet niet: 10,5%

Antwoorden op vragen

Vanwege de grote hoeveelheid vragen was het niet mogelijk om iedere vraag te behandelen tijdens de uitzending zelf. Daarom staan hieronder antwoorden op de meest gestelde vragen die tijdens de webinar werden gesteld.

V: Waarom is het in het belang van de private sector om samen te werken met publieke partijen?

A: De private sector speelt met publiek-private samenwerking in op het groeiende maatschappelijke bewustzijn dat kinderen recht hebben op te groeien in een gezonde omgeving. De private sector is hierbij gebaat omdat zij hiermee hun maatschappelijke verantwoordelijkheid tonen. Dit is van positieve invloed op hun imago en voortbestaan op de langere termijn.

V: Ik las ergens dat JOGG samenwerkt met Coca-Cola, hoe leggen jullie dit uit?

A: Jongeren Op Gezond Gewicht maakt een duidelijk onderscheid tussen lokale partners, landelijke partners en ondertekenaars van het Akkoord Gezonde Voeding op Scholen.

JOGG-gemeenten gaan zelf de samenwerking aan met lokale partners. Dit zijn bedrijven die een lokale verantwoordelijkheid voelen en willen bijdragen aan de lokale uitvoering van de JOGG-aanpak. In JOGG-gemeente Dongen, waar de Coca-Cola fabriek staat, is Coca-Cola lokaal partner omdat zij zich lokaal verantwoordelijk voelen voor de community waarin hun werknemers leven.

Landelijke partners geven een financiële- of in natura bijdrage aan de organisatie en maken afspraken voor specifieke activatie die JOGG-gemeenten ondersteunen in hun JOGG-aanpak. Coca-Cola is dus geen landelijk partner.

Ondertekenaars van het Akkoord Gezonde Voeding op Scholen hebben zich gecommitteerd aan het creëren van  een gezonder aanbod in schoolkantines. Coca-Cola is een van de partijen die dit Akkoord Gezonde Voeding op Scholen heeft ondertekend. Dit houdt in dat Coca-Cola volgens de afspraken en de Richtlijnen Gezondere Kantines aanpassingen zal doen in het assortiment op scholen, en dat zij geen financiële bijdrage leveren aan JOGG

V: Is het moeilijk voor gemeenten om sponsors te vinden voor sportevents die geen ongezonde voeding of dranken verkopen?

A: Het is voor gemeenten een grote uitdaging om grote sportevenementen te financieren zonder grote sponsoren die ongezonde voeding of dranken verkopen. Het is heel lang gewoon geweest dat grote voedselproducenten voor ongezonde voeding sponsor waren voor grote events. Hier begint nu langzamerhand verandering in te komen. Het is namelijk niet de bedoeling dat ongezonde voeding door middel van een sportevenement een onterecht gezond imago wordt gegeven. Daarom zal Jongeren Op Gezond Gewicht ook nooit een beweeg- of sportinitiatief starten in samenwerking met bedrijven die ongezonde voeding produceren.

We zien dat er steeds vaker innovatieve partijen als sponsor naar voren stappen die een gezond voedingsaanbod hebben, of andere producten of diensten verkopen. Toch is voor een duurzame verandering meer nodig dan alleen sponsoring, namelijk echte samenwerking, daar ligt de kracht van PPS. 

V: Is JOGG voor een verbod op frisdrank- of snackautomaten in scholen?

A: Jongeren Op Gezond Gewicht is niet tegen een verbod op frisdrank- of snackautomaten in scholen, maar vindt het belangrijk om te benadrukken dat een verbod gaat niet het probleem van een ongezonde schoolomgeving zal oplossen. Als er op school geen ongezonde voeding meer te vinden is, dan kan dit misschien wel in het winkelcentrum om de hoek van de school. Wij richten ons daarom op de volledige omgeving van jongeren en proberen hier juist samen met cateraars, foodbedrijven, supermarkten en andere partijen de gezonde keuze de makkelijke keuze te maken.

V: Dit webinar ging erg over samenwerking met de voedingsmiddelenindustrie en het veranderen van hun core business. Maar je kunt toch ook met bijvoorbeeld een schoonmaakbedrijf samenwerken?

A: Natuurlijk kan iedere partij een belangrijke rol spelen in het creëren van een gezonde omgeving. Echter, wij geloven ook in de meerwaarde van de samenwerking met de levensmiddelenindustrie omdat je hiermee op een duurzame manier toe kan werken naar een gezonder aanbod. Zo heeft de levensmiddelenindustrie bijvoorbeeld invloed op de productsamenstelling van voedsel en dranken en ligt daar een grote communicatiekracht om het nuttigen van gezondere voeding te stimuleren.

V: Wat is het belang van een school bij het plaatsen van commerciële automaten in de school?

A: Door als school een automaat te plaatsen kan het mogelijk zijn om extra inkomsten te krijgen. Het is de verantwoordelijkheid van de school om de keuze te maken een automaat te plaatsen. Jongeren Op Gezond Gewicht neemt met het Akkoord Gezonde Voeding op Scholen de verantwoordelijkheid om met de ondertekenaars van het Akkoord het aanbod van automaten gezonder te maken.

V: Laat Jongeren Op Gezond Gewicht dan gewoon maar alle bedrijven toe als partner?

A: Jongeren Op Gezond Gewicht werkt samen met private partners uit verschillende sectoren. Belangrijk uitgangspunt is dat de samenwerking bijdraagt aan de doelstellingen en geloofwaardig is: de samenwerking moet gericht zijn op een duurzame verandering en gezonde voeding, sport en bewegen stimuleren. De maatschappelijke doelstellingen van JOGG staan hierin te allen tijde voorop, maar we geloven in de bijdrage en veranderkracht van het bedrijfsleven. Om duurzame verandering tot stand te brengen, gaan we uit van meerjarige samenwerkingsverbanden, effectiviteit en regelmatige evaluatie van de afspraken binnen het partnership.

V: Hoe verhoudt de Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht zich tot de bijna hysterisch aanwezige (Amerikaanse) junkfood locaties in Amsterdam? Zoals nu weer Dunkin' Donuts...

A: Het creëren van een gezonde omgeving door het uitbannen van fastfoodketens is heel moeilijk. Want wat is bijvoorbeeld het juridische verschil tussen een fastfoodketen en een bakker die koffie verkoopt? Iedere eettent kan iets ongezonds verkopen. Het is daarom onrealistisch om die oplossing alleen bij de gemeente neer te leggen. Ook hier is samenwerking onontbeerlijk.

In het blog van directeur Marjon Bachra is te lezen hoe moeilijk deze discussie rondom junkfood locaties werkelijk is.

V: Welke zaken gaan er al wel goed in publiek-private samenwerkingen? Wat zijn best practices?

A: Jongeren Op Gezond Gewicht is landelijk de samenwerking aangegaan met Spadel en de ondertekenaars van het Akkoord Gezonde Voeding op Scholen. Samen hebben we de 7dagenwater campagne gelanceerd waarmee middelbare scholieren worden uitgedaagd om water te drinken in plaats van frisdrank. Hierbij maakte het niet uit wat voor water, kraanwater of water uit flesjes. Een campagne die in het voordeel is van alle verschillende deelnemende partijen.

V: Wil JOGG zich sterk maken voor een suiker en vet taks?

A: Jongeren Op Gezond Gewicht is niet tegen een suiker en vet taks, maar vindt het belangrijk om te benadrukken dat dit het probleem van een ongezonde omgeving niet zal oplossen omdat de ongezonde keuze dan in een duurdere variant alsnog de omgeving van jongeren zal domineren. Hiernaast lijkt het erop dat het realiseren en doorvoeren van deze suiker en vet taks lang zal duren, als deze er al ooit zal komen. We kunnen niet wachten op deze regelgeving en daarom werken wij samen met partijen om de gezonde keuze de makkelijke keuze te maken.

V: Moeten we dan niet meer gaan zitten op weerbaarheid? Dus kinderen aanleren hoe ze de gezonde keuze kunnen kiezen?

A: In JOGG-gemeenten wordt inderdaad aandacht besteed aan kennis over gezonde voeding. Echter, de impact van marketing van ongezonde producten en een ongezonde omgeving is dermate groot dat het effectiever is om het voedingsaanbod in de omgeving van kinderen en jongeren gezonder te maken. We kunnen van kinderen en jongeren niet verwachten dat zij zelfstandig een gezonde keuze kunnen maken in een omgeving die doordrongen is van ongezonde opties. Natuurlijk wordt er door middel van themacampagnes zowel landelijk als lokaal ingezet op gedragsverandering, maar dit is een zeer langdurig proces en moeilijk te bewerkstelligen als de omgeving niet mee veranderd.

V: Jullie spreken vooral over private partijen alszijnde multinationals. Hoe zit het met startups die jullie visie delen en een oplossing bieden vanuit hun dienstverlening?

A: De JOGG-aanpak van Jongeren Op Gezond Gewicht draait om samenwerking met lokale partijen zodat de integrale aanpak goed geborgd wordt op lokaal niveau. Hier horen betrokken lokale partijen bij die de visie van een gezonde omgeving delen. De lokale samenwerking met deze start-ups wordt vanuit de landelijke organisatie dan ook gestimuleerd.

Jongeren Op Gezond Gewicht is tegen kindermarketing voor ongezonde producten.