Waarom alleen wetgeving onvoldoende is

Blog door Marjon Bachra, directeur Jongeren Op Gezond Gewicht

Begin deze week las ik met verbazing het bericht dat de regering-Trump in de Verenigde Staten de regels om gezondere schoollunches te stimuleren weer gaat versoepelen. Dit nadat Michelle Obama zich in de vorige twee regeringsperiodes zo enorm heeft ingespannen om scholieren meer groente en fruit, en minder vet en zout te laten eten. Hiervoor werd onder andere de Healthy, Hunger-Free Kids Act opgesteld en ondertekend. Daarin staat dat alleen voor gezondere schoolmaaltijden subsidies worden toegekend. Ik vind het zorgwekkend dat een nieuwe regering dit prachtige initiatief na amper honderd dagen zomaar van tafel kan vegen.

Het nieuwsbericht geeft aan dat een algemene wens tot een gezondere leefstijl nog lang geen norm is. Blijkbaar ziet nog niet iedereen dat preventie écht nodig is. Overgewicht is een gevaarlijke sluipmoordenaar die zich epidemisch over de aarde beweegt. Uit recent Brits onderzoek blijkt dat in de wereld nu voor het eerst meer mensen met overgewicht dan met ondergewicht wonen. En juist in de VS is dit urgent, daar wonen, naast China, de meeste mensen met flink overgewicht.

Fragiel

Het lijkt erop dat de nieuwe minister van Landbouw Perdue de wet versoepelt onder druk van de School Nutrition Association, de belangenorganisatie van bedrijven die maaltijden aan scholen in de VS leveren. Dit geeft aan hoe belangrijk het is dat het bedrijfsleven zélf ook de noodzaak tot preventie inziet én dat wetgeving alleen dus te fragiel is. Met één wet of maatregel los je dit probleem niet op. We hebben te maken met veel partijen, belanghebbenden en beïnvloeders. Iedere speler heeft een rol in het oplossen van het probleem, maar ook eigen belangen en ideeën. Het is belangrijk dat we deze verandering met elkaar positief inzetten en ook dat iedereen wordt gemobiliseerd. Om die reden pleit ik juist voor samenwerking mét, in plaats van maatregelen tegen het bedrijfsleven.

Het initiatief van de regering-Trump is een signaal dat aangeeft hoe vluchtig beleid kan zijn. Het is bedenkelijk als één politieke partij of regering zorgvuldig opgebouwde activiteiten die écht bijdragen aan een gezondere en dus betere samenleving zomaar kan afschaffen. Juist daarom is het belangrijk dat het recht om gezond op te groeien de norm wordt. Beleid moet integraal worden aangepakt en breed worden gedragen. Een norm zorgt ervoor dat het creëren van een gezonde omgeving en een gezonde leefstijl volstrekt vanzelfsprekend is. En zorgt ervoor dat een wet, beleid of activiteit niet zomaar kan worden afgeschaft. Ambassadeurs als ex-First Lady Michelle Obama met haar Just Move-campagne zijn dan ook essentieel. 

Kapitaalvernietiging

Het van de een op de andere dag stoppen van goede initiatieven is pure kapitaalvernietiging. Daar moeten we in Europa en in Nederland voor waken. Al is het maar voor al die lokale professionals en vrijwilligers die dag in dag uit keihard voor zo’n initiatief werken. Namens Jongeren Op Gezond Gewicht nodig ik Michelle Obama dan ook van harte uit om hier haar goede werk voort te zetten. 

Marjon Bachra, directeur Jongeren Op Gezond Gewicht

Jongeren Op Gezond Gewicht is tegen kindermarketing voor ongezonde producten.