Over JOGG

Samen streven we naar een wereld waarin kinderen opgroeien in een gezonde omgeving met een gezonde leefstijl.

Ieder kind heeft recht op een gezonde omgeving

Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) is een landelijke stichting die subsidie ontvangt van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Samen met gemeenten, landelijke partners en professionals in het hele land streven wij naar een samenleving waarin de omgeving verleidt tot gezond gedrag. Een omgeving waarin de gezonde keuze weer de normaalste zaak van de wereld is.

Ons doel is om in 2020 tenminste 1 miljoen kinderen met de lokale JOGG-aanpak en onze landelijke initiatieven bereikt te hebben. Ook streven we naar een aanduidbare stijging van het aantal kinderen en jongeren op gezond gewicht in 75 JOGG-gemeenten. Wil je meer weten over onze ambitie? Lees dan ons Ambitieakkoord. JOGG is een algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Meer weten over onze ANBI-Status ›

Raad van Toezicht

Paul Depla Voorzitter
Rinda den Besten Lid
Tom Oostrom Lid
Erik Lenselink Lid

Team

Marjon Bachra Directeur-Bestuurder
Mieke Spaans Manager Communicatie & Strategie
Marieke Faber Manager Gezonde Omgeving & Publiek-Private Samenwerking
Cécile Prakke Bestuurssecretaris & Adviseur Gezonde Omgeving
Ralph Benz Adviseur Financiën
Arnout Hagens Relatiemanager
Jaap de Wit Relatiemanager
Caroline Peeck Relatiemanager
André van Schaveren Relatiemanager
Ilse Pardoen Office Manager
Asha Boedhai Secretaresse
Caroline ter Braak Manager Corporate Partnerships
Peter Legters Programmamanager Gezonde Schoolomgeving
Linda Schonewille Programmamanager Sport & Vrije Tijd en Werkomgeving
Nathalie van Bladeren Secretaresse
Eveline Koks Senior Adviseur JOGG-aanpak
Lideke Middelbeek Senior Adviseur JOGG-aanpak
Bente Steenvoort Adviseur JOGG-aanpak
Anja Nijman Adviseur JOGG-aanpak
Koos Leeuw Adviseur JOGG-aanpak
Annemarie Roodenburg Adviseur JOGG-aanpak
Mark Blankwater Adviseur JOGG-aanpak
Lisa van Antwerpen Adviseur JOGG-aanpak
Kyra Jurriëns Adviseur JOGG-aanpak
Ellis Koster Adviseur JOGG-aanpak
Marieke Willemsen Adviseur Communicatie, Persvoorlichter
Nicole Verdoes Adviseur Communicatie, Persvoorlichter The Daily Mile
Jasper Oomen Adviseur Marketing & Communicatie
Carla de Wit Adviseur Communicatie, Persvoorlichter Team:Fit

Ambassadeurs

Prins Pieter-Christiaan van Oranje Ambassadeur Jongeren Op Gezond Gewicht
Juvat Westendorp Ambassadeur DrinkWater & Gratis Bewegen
Erben Wennemars Ambassadeur Jongeren Op Gezond Gewicht & The Daily Mile
Ingrid Jansen Ambassadeur DrinkWater & Gratis Bewegen
Rachida Kharbouch Ambassadeur Jongeren Op Gezond Gewicht & Healthy Sisters
Najima Kharbouch Ambassadeur Jongeren Op Gezond Gewicht & Healthy Sisters
Samira El Idrissi Ambassadeur Jongeren Op Gezond Gewicht

Wetenschappelijke Adviescommissie

Dr. Tommy Visscher Associate lector De Gezonde Stad bij Windesheim, onderzoekscoördinator bij Onderzoekscentrum Preventie Overgewicht Zwolle
Prof. Dr. J. Schuit Decaan Tilburg School of Social and Behavioral Sciences. Professor of Health, Behaviour and Society, Tilburg University
Prof. Dr. S. Kremers Professor Prevention of Obesity, School of Nutrition and Translational Research in Metabolism, Universiteit Maastricht

Wetenschappelijke Advies Commissie

De Wetenschappelijke Advies Commissie geeft objectief advies over de verbetering van de inspanningen van Jongeren Op Gezond Gewicht op het gebied van Monitoring en Evaluatie en adviseert op verzoek van het bestuur ten aanzien van de programma’s van Jongeren Op Gezond Gewicht. Het advies van de Wetenschappelijke Advies Commissie is zwaarwegend maar niet bindend. Leden van de commissie zijn:

  • Prof. Dr. S. Kremers
    Professor Prevention of Obesity, School of Nutrition and Translational Research in Metabolism, Universiteit Maastricht
  • Prof. Dr. J. Schuit
    Decaan Tilburg School of Social and Behavioral Sciences
  • Dr. Tommy Visscher
    Associate lector De Gezonde Stad bij Windesheim, onderzoekscoördinator bij Onderzoekscentrum Preventie Overgewicht Zwolle

Klik hier voor meer informatie over de Wetenschappelijke Advies Commissie.

Financiën

De Stichting Jongeren Op Gezond Gewicht wordt gefinancierd middels bijdragen van JOGG-gemeenten (€5.000 voor kleine gemeenten €10.000 voor grote gemeenten), platformpartners (€.5,000 per partner), bedrijfspartners (€50.000 per partner) en de rijksoverheid instellingssubsidie.

Jaarlijks wordt financiële verantwoording afgelegd aan het bestuur en de subsidieverlener Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Deze verantwoording wordt samen met het jaarverslag gedeeld op deze website. Voor 1 januari 2015 was de Stichting Jongeren Op Gezond Gewicht bekend als het ‘Convenant Gezond Gewicht’.

Financiële verantwoording 2016 / 2017 ›

Jongeren Op Gezond Gewicht is tegen kindermarketing voor ongezonde producten.