ANBI status

Stichting jongeren op gezond gewicht heeft een anbi-status, dat houdt in dat de stichting bij de belastingdienst geregistreerd staat als een algemeen nut beogende instelling. Voor de anbi is jongeren op gezond gewicht verplicht duidelijkheid te geven over de volgende onderdelen:

De statutaire naam:

Stichting Jongeren Op Gezond Gewicht, bekend onder de naam Jongeren Op Gezond Gewicht.
Het rekening-, RSIN /fiscaal- en KvK-nummer:
Rekeningnummer: NL51RABO0304143898
t.n.v. Stichting Jongeren op Gezond Gewicht.
RSIN/fiscaal nummer: NL8547.12.586.B01
KvK-nummer: 62219960

Het adres:

Casuariestraat 5
2511 VB Den Haag

Postbus 47963
2504 CG Den Haag

De doelstelling van Jongeren Op Gezond Gewicht:

Het bevorderen van een gezonde leefstijl in het algemeen en een gezond gewicht in het bijzonder, met een primaire focus op kinderen en jongeren, en de volwassenen die hen omringen, en daar waar de problematiek het grootst is. De hoofdlijnen van het beleidsplan: zie ons ambitieakkoord. De functie en namen van de bestuurders:
  • Paul Depla, onafhankelijk voorzitter.
  • Erik Lenselink, Bestuurder bewegen en sport.
  • Adriana Catharina den Besten, Bestuurder onderwijs.
  • Thomas Oostrom, Bestuurder maatschappelijke organisaties/gemeenschappelijke gezondheidsfondsen.
  • Rinette Reynvaan, Bestuurder gemeenten/lokale politiek.

Financiƫle verantwoording:

De jaarcijfers 2017 kunnen nog niet worden gepubliceerd, omdat er door VWS nog geen uitsluitsel is gegeven over de definitieve vaststelling van de subsidie 2017.

Het beloningsbeleid:

Het bestuur voert onbezoldigd haar werkzaamheden uit. Op de functie van de directeur is de CAO Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren (BBRA) van toepassing. Op de functies van het personeel is de Handleiding Overheidstarieven van het desbetreffende jaar van toepassing en gerelateerd aan vergelijkbare organisaties in de zorg- en welzijnsector.

Alleen door met de hele omgeving van het kind samen te werken kan je een gezonde toekomst bieden.