Partners

De omgeving van jongeren opnieuw vormgeven doen we samen. Landelijk werken we met een groot aantal betrokken partners.

‘It takes a village to
raise a child’

Een gezonde jeugd in een gezonde omgeving is daarom een gedeelde maatschappelijke verantwoordelijkheid. Meer kinderen op gezond gewicht kun je alleen voor elkaar krijgen door met publieke én private partijen samen te werken. Het bedrijfsleven heeft een grote impact op de leefomgeving waarin kinderen opgroeien en deze partnerships kunnen daarom iets unieks creëren.

Onze visie op publiek-private samenwerking ›

Partners

JOGG werkt samen met een groot aantal maatschappelijke partners. Hiervan hebben landelijke koepel- en brancheorganisaties zitting in het partnerplatform. Deze partners adviseren het bestuur over politieke, beleidsmatige en strategische onderwerpen.

Bedrijfspartners

Het bedrijfsleven heeft grote invloed op de omgeving waarin kinderen opgroeien. wij werken daarom landelijk en lokaal samen met bedrijven die het verschil kunnen maken als het gaat om een gezonde leefomgeving voor kinderen en jongeren.

Kennispartners

Jongeren Op Gezond Gewicht werkt op inhoudelijk niveau nauw samen met wetenschappelijke (kennis)instituten zoals universiteiten en gezondheidsbevorderende organisaties op het gebied van voeding en bewegen. Jongeren Op Gezond Gewicht heeft samenwerkingsafspraken gemaakt en vastgelegd met de volgende partijen: Kenniscentrum Sport, Het Voedingscentrum en RIVM/Centrum Gezond Leven.

Jongeren Op Gezond Gewicht is tegen kindermarketing voor ongezonde producten.