Onze visie op publiek private samenwerking

‘It takes a village to raise a child’. Een gezonde jeugd in een gezonde omgeving is daarom een gedeelde maatschappelijke verantwoordelijkheid. Meer kinderen op gezond gewicht kun je alleen voor elkaar krijgen door met publieke én private partijen samen te werken. Het bedrijfsleven heeft een grote impact op de leefomgeving waarin kinderen opgroeien en deze partnerships kunnen daarom iets unieks creëren.

Veranderkracht

De impact van publiek private samenwerking gebruiken we om voor minimaal 1 miljoen kinderen in 2020 een gezonde leefomgeving te creëren, waardoor er uiteindelijk meer kinderen op gezond gewicht zullen zijn. We richten ons hierbij op het stimuleren van een gezonde leefstijl in een gezonde omgeving.

Bedrijfspartners

Jongeren Op Gezond Gewicht werkt samen met private partners uit verschillende sectoren. Belangrijk uitgangspunt is dat de samenwerking bijdraagt aan de doelstellingen en geloofwaardig is. Om duurzame verandering tot stand te brengen, gaan we uit van meerjarige samenwerkingsverbanden, effectiviteit en regelmatige evaluatie van de afspraken binnen het partnership.

Voedingsmiddelenindustrie

De voedingsmiddelenindustrie bestaat uit bedrijven die op industriële schaal grondstoffen, zoals landbouwproducten, verwerken tot voedingsmiddelen. Hiertoe behoren niet de partijen uit de supermarktbranche en food services.

Bedrijven uit de voedingsmiddelenindustrie beschouwen wij als logische partners. Zij hebben als geen ander invloed op onze jeugd en kunnen een grote rol spelen in het stimuleren van gezonde consumptie. Ook zijn zij als enige in staat een gezonder voedingsaanbod te creëren. Daarom werken we met deze partijen samen vanuit hun corebusiness ‘voeding’, dat wil zeggen dat de gezamenlijke activiteiten niet gericht kunnen zijn op andere leefstijlthema’s dan gezonde voeding.

Transparantie

Publiek private samenwerking roept door het commerciële karakter van private partijen zo nu en dan gemengde gevoelens op in het maatschappelijk debat. Ook wordt de samenwerking met bedrijven uit de voedingsmiddelenindustrie, zeker binnen gezondheidsprogramma’s, soms met wantrouwen bekeken. Wij beseffen terdege dat de samenwerking met bedrijfspartners om extra zorgvuldigheid en transparantie van beide kanten vraagt.

Uitgangspunten

 • Bedrijfspartners hebben geen directe invloed op het beleid van Jongeren Op Gezond Gewicht. Zij hebben geen positie binnen bestuur of directie.
 • Het partnership mag de belangen van beide partijen dienen. Binnen de samenwerking moet er echter helderheid en openheid zijn over deze belangen, evenals over de effectiviteit van de samenwerking.
 • Vanzelfsprekend wordt de samenwerking niet ingezet voor reclame voor ongezonde producten. Hierbij gaan we uit van de richtlijnen van het Voedingscentrum.
 • Eenmaal per jaar wordt publiekelijk zichtbaar gemaakt welk resultaat de samenwerking heeft opgeleverd en welke doelstellingen niet zijn behaald.
 • De financiële afspraken en bijdrage in natura worden omschreven in de samenwerkingsovereenkomst.

Kindermarketing

Jongeren Op Gezond Gewicht wil dat voor kinderen de gezonde keuze ook de makkelijke keuze is. We zijn dan ook tegen kindermarketing voor ongezonde producten gericht op kinderen onder de 13 jaar. De richtlijnen ‘Schijf van Vijf’ van het Voedingscentrum zijn te allen tijde leidend in de samenwerking met bedrijfspartners. We werken niet samen met bedrijven die zich niet conformeren aan de Nederlandse Reclamecode voor Voedingsmiddelen. Wij volgen hen op dit gebied nauwlettend en zullen hen aanspreken op volledige naleving.

Activiteiten

Publiek private samenwerking is nadrukkelijk geen sponsoring. Daarom streven we er naar om met elke partner een gezamenlijke - unieke - concrete doelstelling tot maatschappelijke verandering vast te stellen. De kracht van bedrijfspartners schuilt in hun communicatie en marketingkracht, hun netwerk en hun mogelijkheden vanuit hun corebusiness, zoals productverbetering of expertise. Wanneer partijen kiezen voor een andere vorm van samenwerking, zoals sponsoring of donatie, dan maken we daar afspraken over op het gebied van het verbeteren van de leefomgeving, maar dan valt dit niet onder publiek private samenwerking.

Wat we samen doen

 • Bewustwording en gedragsverandering op de leefstijlthema’s, zoals bijvoorbeeld water drinken, bewegen en het eten van groente.
 • Opbouw van kennis in samenwerking met onafhankelijke onderzoeksbureaus of het delen van onafhankelijke data
 • Uitvoering en verankering van beleid op het gebied van een gezonde jeugd in een gezonde omgeving.

Voor wie we het doen

 • Kinderen en jongeren tussen 0-19 jaar
 • Volwassenen die hen omringen
 • Professionals, zoals leerkrachten, zorgverleners of sportcoachesWaar we het doen.

De activiteiten richten zich vooralsnog op thuis, school, sport, werk en de wijk of de gemeente.

Van landelijk naar lokaal

Jongeren Op Gezond Gewicht wil dat veranderingen dicht bij de bewoners in de wijk tot stand komen. De bijdrage van de bedrijfspartners moet dus lokaal kunnen worden ingezet.Om lokale professionals te ondersteunen worden activiteiten van de bedrijfspartners gebundeld en aan de JOGG-gemeenten aangeboden. De JOGG-regisseurs zijn de schakel naar de verschillende omgevingen. De communicatiekracht van partners wordt gebruikt om de volwassenen die kinderen omringen, zoals leraren, sporttrainers, beheerders van kantines of ouders, te bereiken.Landelijke campagnes en activiteiten moeten altijd het werk van de lokale professionals ondersteunen en kunnen lokaal worden doorvertaald.

Verantwoording

Deze visie op publiek private samenwerking is tot stand gekomen op basis van voortschrijdend inzicht, ontwikkelingen in de markt en de ambitie van de Gezond Gewicht Aanpakken van de G4-gemeenten en Jongeren Op Gezond Gewicht om te streven om zoveel mogelijk tot een éénduidig beleid te komen. Dit met als doel de impact te vergroten en een leidraad te ontwikkelen voor alle JOGG-gemeenten voor een duurzame samenwerking met bedrijfspartners. Dit brengt het lokale PPS-beleid in verbinding met het landelijke beleid.

Heeft u ook interesse in een samenwerking met Jongeren Op Gezond Gewicht? Neem dan contact op.

Bent u een gemeente, en geïnteresseerd in de JOGG-aanpak? Klik dan hier voor meer informatie.

Jongeren Op Gezond Gewicht is tegen kindermarketing voor ongezonde producten.