Bedrijfspartners

Het bedrijfsleven heeft grote invloed op de omgeving waarin kinderen opgroeien. wij werken daarom landelijk en lokaal samen met bedrijven die het verschil kunnen maken als het gaat om een gezonde leefomgeving voor kinderen en jongeren.

Wij zetten in op lokale kracht, dicht bij mensen. Binnen de JOGG-gemeenten is een netwerk van actieve partners de spil van de aanpak. Van scholen, kinderdagverblijven, welzijnsinstellingen tot de sportvereniging, bank of supermarkt. Ook lokale bedrijven dragen graag bij aan het welzijn van de community waarin hun werknemers leven. Elke JOGG-gemeente kiest zelf met welke bedrijven zij wil samen werken en maakt haar eigen afspraken.

De landelijke organisatie heeft ook een aantal bedrijfspartners. Zij bieden succesvolle activiteiten die lokaal door JOGG-gemeenten worden uitgevoerd. Daarbij ondersteunen de bedrijven actief onze landelijke projecten (Team:Fit) en campagnes (DrinkWater en Gratis Bewegen, Gewoon Doen).

Bedrijven werken samen met Jongeren Op Gezond Gewicht omdat ze een bijdrage willen leveren aan het gezonder maken van de leefomgeving van kinderen, niet om via, of samen met ons reclame voor hun producten te maken. De doelstelling ‘jongeren op gezond gewicht’ in een gezonde omgeving staat binnen de samenwerking altijd voorop. De landelijke bedrijfspartners laten door deze samenwerking zien dat zij gezonde voeding, voldoende beweging en een gezonde leefomgeving voor kinderen belangrijk vinden.

Klik hier om naar onze visie op publiek-private samenwerking te gaan.

Wat doen landelijke bedrijfspartners?

Albert Heijn

Albert Heijn is bedrijfspartner van Jongeren Op Gezond Gewicht met als doel meer kinderen te bereiken en gezonder te laten eten. Bovendien was Albert Heijn in 2016 voor de derde keer partner van Het Nationaal Schoolontbijt, het jaarlijkse landelijke educatieve evenement met de missie om het ontbijtgedrag van basisscholieren te verbeteren.

Albert Heijn heeft verschillend aanbod voor scholen om kinderen kennis te laten maken met groente en fruit, bijvoorbeeld het educatief platform ‘Ik eet het beter’. Albert Heijn heeft met dit platform een maatschappelijke doelstelling: kinderen laten ervaren dat gezond eten en drinken leuk, makkelijk en lekker is. 'Ik eet het beter' geeft scholen, in samenwerking met Albert Heijn, de mogelijkheid om kinderen met plezier te laten kiezen voor gezond. Het programma is ontwikkeld in samenwerking met het Voedingscentrum.

In 2016 heeft Albert Heijn 'Ik eet het beter' uitgebreid met het lesprogramma Moestuintje, speciaal voor leerlingen in groep 5. In datzelfde jaar is Albert Heijn samen met Jongeren Op Gezond Gewicht en andere partners een initiatief gestart om de Avond4daagse gezonder te maken door bananen, tipboekjes en waterbidons uit te delen aan deelnemers van de Avond4daagse. Bijna de helft van alle deelnemers kwam uit JOGG-gemeenten. Zo zijn ruim 70.000 van de 150.000 waterbidons in JOGG-gemeenten uitgedeeld. Ook in 2017 zetten Albert Heijn en JOGG zich in voor een gezondere Avond4daagse door snackgroenten en water uit te delen.

Aldi

Aldi zet als bedrijfspartner van JOGG in op een gezonder en duurzamer assortiment in haar winkels.

Zij stimuleert de klant tot een gezondere keuze bij aankoop van producten op de winkelvloer, onder andere door uitbreiding met producten uit de Schijf van Vijf. Daarbij maakt Aldi de verbinding naar een gezonder voedingspatroon in de thuissituatie. De focus ligt hierbij op ouders met jonge kinderen (in de leeftijd van 0-12 jaar).

Nutricia

Jongeren Op Gezond Gewicht en Nutricia trekken samen op om het belang van gezonde voeding en eetgewoonten in de jongste jaren van het kind te benadrukken. Nutricia zet zich vanuit haar verantwoordelijke positie als producent van voeding voor de eerste levensjaren in om gezonde voeding en eetgewoonten in de eerste 1000 dagen te stimuleren. De afgelopen jaren heeft Nutricia samen met BuurtLAB de interventie “Smakelijke Moestuinen Peuterproef” ontwikkeld. Daarmee kweken en oogsten peuters in deelnemende kinderdagverblijven en peuterspeelzalen groenten in moestuinbakken. Zo leren zij de groenten kennen en leren zij hoe groenten groeien, ruiken, eruitzien en vooral hoe ze smaken. Naast peuters richt Smakelijke Moestuinen zich ook op ouders en pedagogische medewerkers op peuterspeelzalen en kinderdagverblijven om hen bewust te maken van de waarde van groente en het belang van een gezond voedingspatroon bij kinderen jongeren dan 4 jaar.

Inmiddels zijn er meer dan 220 moestuinbakken geplaatst. Via het JOGG-netwerk is “Smakelijke Moestuinen Peuterproef” ook onder de aandacht gebracht van kinderdagverblijven in JOGG-gemeenten. De JOGG-gemeenten konden hierbij gebruik maken van een speciaal cofinancieringsaanbod.

Meer weten over Smakelijke Moestuinen Peuterproef? Klik hier voor de factsheet van Smakelijke Moestuinen.

Naast het stimuleren van groente eten onder peuters en het creëren van bewustwording bij ouders en pedagogische medewerkers zal de samenwerking met Nutricia aankomend jaar verder gericht zijn op:

  1. Het verspreiden van de boodschap van het belang van een gezonde ontwikkeling van een kind in de eerste 1000 dagen;
  2. Het stimuleren van een gezonde leefstijl en gezonde voeding voor jonge moeders uit lagere sociaaleconomische groepen. Hierbij zullen we gezamenlijk verkennend onderzoek uitvoeren naar deze doelgroep; 
  3. Het stimuleren van een gezonde leefstijl bij jonge werkende moeders, zodat er een balans is tussen werk en privé.

Unilever

Het voedingspatroon van kinderen in Nederland verdient continue aandacht. Unilever en Jongeren Op Gezond Gewicht werken daarom samen om kinderen te bereiken en gezonder te laten eten. Hierbij ligt de focus op gezonder ontbijten. Als leidende voedingsmiddelenfabrikant kan Unilever een belangrijke bijdrage leveren aan het aanbod gezondere producten en een gezondere leefstijl van kinderen. 

Unilever, Lekker Fit Rotterdam, Kennis- en Adviescentrum voor de Bakkerij en Jongeren Op Gezond Gewicht onderzochten in 2016 het ontbijtgedrag van kinderen. Uit het onderzoek bleek dat kinderen wel ontbijten, maar dat dit vaak geen gezond ontbijt is. Over het algemeen is er bij alle kinderen ruimte voor verbetering als het aankomt op gezond ontbijten. Unilever en Jongeren Op Gezond Gewicht gaan daarom samen aan de slag om kinderen gezonder te laten ontbijten. In 2017 is de samenwerking gericht op het ontwikkelen van een gezamenlijk initiatief op dit gebied.

Zilveren Kruis

Zilveren Kruis en Jongeren Op Gezond Gewicht werken al een aantal jaar samen voor een gezonde omgeving. Waar de samenwerking zich voorheen richtte op het domein Kinderen en Bewegen, richt deze zich de komende jaren op gezamenlijke activiteiten binnen de JOGG-pijler Verbinding Preventie en Zorg (VPZ) en het domein van de werkvloer.

Voor de JOGG-pijler VPZ zet Zilveren Kruis haar kennis en expertise in om de rol van de zorgverzekeraar te verduidelijken als het gaat om de ondersteuning en zorg voor een kind dat al overgewicht heeft. Een unieke samenwerking, omdat de expertise van Zilveren Kruis wordt ingezet om de JOGG-aanpak te professionaliseren en omdat deze samenwerking zich als enige naast preventie ook richt op zorg.

In het kader van de werkvloer heeft Zilveren Kruis kennis en communicatiekracht om werkgevers in Nederland te stimuleren aandacht te besteden aan vitaliteit, gezondheid en duurzame inzetbaarheid. Als landelijk partner van Jongeren Op Gezond Gewicht biedt Zilveren Kruis kennis en webcontent voor het platform Gezonde Werkvloer op het gebied van gezondheid- en vitaliteitsthema's voor de website www.gezondewerkvloer.nl

De samenwerking met Zilveren Kruis is voor Jongeren Op Gezond Gewicht een volgende stap in het optimaliseren van publiek-private samenwerking vanuit de core-business van de partner.

FrieslandCampina

FrieslandCampina en Jongeren Op Gezond Gewicht zetten zich in om kinderen meer te laten bewegen en aandacht te geven aan gezonde voeding. Dit doen we onder meer in samenwerking met het FrieslandCampina Institute door het verspreiden van kennis en educatief materiaal over gezonde voeding. Hierbij wordt ook de link gelegd met de invloed die voeding heeft op het herstel na bewegen en sporten.

FrieslandCampina is ook ondertekenaar van het Akkoord ‘Gezonde Voeding op Scholen’. Dit Akkoord is gericht op een gezond voeding- en drankenaanbod op scholen als een belangrijke basis voor een gezonde leefstijl van jongeren en waarvan de uitvoering door Jongeren Op Gezond Gewicht wordt gecoördineerd. Het Akkoord richt zich op alle individuele scholen in het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs die bediend worden door een ondertekenaar van het Akkoord.

Daarnaast lanceerde FriesandCampina. de website iedereenfitopschool.nl. Op deze website laat het bedrijf zien wat kinderen en leerkrachten de ideale fitte school vinden. Met al hun ideeën wil FrieslandCampina ouders en scholen inspireren en stimuleren om scholen actiever en fitter te maken. Waarom ze dat doen? Op een fitte school zijn kinderen fit, blij en zitten ze lekker in hun vel. Ook blijven kinderen die gezond eten dit waarschijnlijk ook doen als ze ouder worden. Zo geven we stukje bij beetje een fitte generatie door!  Bezoek de website: https://iedereenfitopschool.nl/

KOMPAN

Jongeren Op Gezond Gewicht en KOMPAN zetten zich samen in voor een samenleving waarin alle jongeren wonen en spelen in een omgeving waarin een gezonde leefstijl de normaalste zaak van de wereld is. In het kader van de thema-campagne Gratis Bewegen: Gewoon doen! ontwikkelt KOMPAN lokaal plekken voor bewegen, sport en spelen. Dit doet zij door JOGG-gemeenten te adviseren over het inrichten van sport-, speel- en beweegruimte in de wijk. KOMPAN heeft jarenlange ervaring met hoe kinderen zich fysiek en sociaal ontwikkelen door spelen en bewegen. Het doel van de samenwerking is om nieuwe sport-, speel- en beweegruimtes te realiseren in JOGG-gemeenten die stimuleren om buiten te spelen.

KOMPAN heeft een speciaal aanbod voor JOGG-gemeenten. Klik hier om meer te weten te komen over dit aanbod.

Sligro

In maart 2016 gaf JOGG-ambassadeur Erben Wennemars het startschot voor de samenwerking tussen Sligro en Jongeren Op Gezond Gewicht. Sligro is partner van het programma De Gezonde Omgeving. Met dit programma richten wij ons onder andere op een gezonder aanbod in sportkantines en schoolkantines. Sligro helpt hierbij met het concept 'Ga Bewust voor Gezond'.

Een onderdeel van dit concept is 'Break Point' waarmee Sligro ondertekenaar is van het Akkoord ‘Gezonde Voeding Op Scholen’ (2016-2020) dat wordt beheerd door Jongeren Op Gezond Gewicht.

Hiernaast helpt Sligro ook bij het project Team:Fit van Jongeren Op Gezond Gewicht. Het doel van Team:Fit is om sportverenigingen te helpen naar een gezond voedingsaanbod. Sligro biedt hierin de mogelijkheid om een gezond aanbod te stimuleren en een gezonder alternatief te bieden in sportkantines. De landelijke spreiding van het vestigingennetwerk van Sligro biedt een groot bereik om sportkantines te inspireren en te adviseren over de inkoop van een gezond assortiment, de communicatie en uitstraling van het assortiment, maar ook over recepten en het seizoensaanbod.

Lees meer over de samenwerking tussen Team:Fit en Sligro.

The Walt Disney Company Benelux

Disney richt zich op het aanmoedigen van kinderen tot een gezondere leefstijl. Al sinds 2006 helpt Disney met hun personages families gezondere keuzes te laten maken. Samen met Jongeren Op Gezond Gewicht stimuleert Disney om kinderen meer te bewegen door middel van de “Woogie Boogie”. Mickey Mouse, Donald Duck, Sofia het prinsesje en andere favoriete Disney-karakters inspireren kinderen tussen 4 en 7 jaar oud om uit hun stoel te komen en samen te bewegen met behulp van een serie filmpjes op Disney Channel. Vooral voor scholen en kinderdagverblijven zijn deze filmpjes erg leuk, want kinderen kunnen zo met de hele klas dansen en bewegen. 

Via de website van Woogie Boogie kunnen leerkrachten leuke posters, stickers en beweegkaarten bestellen en de filmpjes downloaden. Kijk voor meer informatie op www.woogieboogie.nl.

Holland fit 

Holland Fit en Jongeren Op Gezond Gewicht richten zich samen op een gezondere leefomgeving, door werkvloeren gezonder te maken. De samenwerking is gebaseerd op de core business van Holland Fit, namelijk het ontwikkelen en aanbieden van een online platform; Gezonde Werkvloeren. Dit platform hebben we in 2016 samen ontwikkeld om werkvloeren gezonder te krijgen als onderdeel van het programma Gezonde Omgeving binnen Jongeren Op Gezond Gewicht. 

De content van het platform richt zich op allerlei verschillende aspecten van een gezonde levensstijl, zoals tips rondom gezonde voeding of online sportcoaching. Op het platform vind je steeds nieuws, tips en actuele informatie, zodat het blijft inspireren. 

In 2017 richten Holland Fit en Jongeren Op Gezond Gewicht zich op het uitdragen van het platform binnen het JOGG-netwerk en richting werkgevers om zoveel mogelijk werknemers te stimuleren om het platform te gebruiken.

Spadel

Spadel werkt samen met Jongeren Op Gezond Gewicht aan de themacampagne DrinkWater met als doel om zoveel mogelijk kinderen te bereiken met de boodschap om meer water te drinken. Naast bedrijfspartner is Spadel ook ondertekenaar van het Akkoord ‘Gezonde Voeding op Scholen’. Dit Akkoord is gericht op een gezond voeding- en drankenaanbod op scholen als een belangrijke basis voor een gezonde leefstijl van jongeren. Jongeren Op Gezond Gewicht is eigenaar van dit Akkoord. Het Akkoord richt zich op alle scholen in het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs die bediend worden door een ondertekenaar van het Akkoord. 

Eind 2016 heeft Spadel met Jongeren Op Gezond Gewicht de #7DagenWater-challenge opgezet. Hierbij werden kinderen op social media opgeroepen door Teske de Schepper, een bekende vlogster onder de doelgroep, om samen met haar zeven dagen lang alleen water te drinken. Ter ondersteuning werd een van haar videoclips in waterversie opgenomen. Ook konden volgers hun #7DagenWater-foto delen op social media. De leukste inzendingen op social media werden uitgekozen voor een meet and greet met Teske. De campagne werd positief ontvangen door jongeren en had een groot bereik. 

In 2017 vertaalt Jongeren Op Gezond Gewicht samen met waterpartijen die deelnemer zijn van het Akkoord ‘Gezonde Voeding op Scholen’ de #7DagenWater-challenge naar scholen en schoolkantines, om op die manier het drinken van water verder te stimuleren.

Twelve 

Sinds 2016 is Twelve (voorheen Le Credit Sportif) een partner van Jongeren Op Gezond Gewicht. Samen werken we aan het ondersteunen van sportverenigingen die zich hebben aangesloten bij Team:Fit, een initiatief van Jongeren Op Gezond Gewicht om sportkantines gezonder te maken. Twelve kan voor sportkantines eenvoudig duidelijk maken dat de verkoop van gezonde producten niet hoeft te leiden tot een verlies van omzet. Met haar kassasystemen, kennis en ervaring kan de organisatie verenigingen ondersteunen om een financieel gezonde sportkantine te creëren. Daarom is Twelve bij uitstek een goede partner voor clubs en sportverenigingen die zijn aangesloten bij Team:Fit.

Lees meer over de samenwerking tussen Team:Fit en Twelve.

Greenco

Greenco is sinds 2016 partner van Jongeren Op Gezond Gewicht. Als teler en verpakker van snackgroenten en uitvinder van het snacktomaatje Tommies heeft Greenco de ambitie om Nederland gezonder te maken door het eten van groenten als tussendoortje en op verschillende momenten te stimuleren. Samen met Team:Fit werkt Greenco aan het gezonder maken van het assortiment in Nederlandse sportkantines. De snoeptomaatjes, snoepkomkommers en -paprika’s zijn een gezonde en vooral lekkere snack voor iedereen in de sportkantine. De speciaal ontwikkelde Tommies sportshirtzakjes met snackgroenten maken groente eten daarnaast leuker. 

Lees meer over de samenwerking tussen Team:Fit en Greenco

Sportfondsen

Sportfondsen heeft als missie om bij te dragen aan een gezond en vitaal Nederland. Daarom zet de organisatie zich samen met Jongeren Op Gezond Gewicht in voor een gezonder aanbod in de horecagelegenheden van zwembaden en sporthallen die Sportfondsen exploiteert. Hierbij ligt de nadruk op het aantrekkelijk en leuk maken van het nieuwe aanbod voor kinderen in kantines en horecagelegenheden, door middel van het programma Team:Fit van Jongeren Op Gezond Gewicht.

Lees meer over de samenwerking tussen Team:Fit en Sportfondsen.

Alleen door met de hele omgeving van het kind samen te werken kan je een gezonde toekomst bieden.