Pers

Wij gaan graag een gesprek aan over dit belangrijke thema.

Een gezonde leefstijl is een veel besproken onderwerp in de maatschappij. Je zou kunnen spreken van een trend. Er zijn veel initiatieven zowel in de publieke als in de private hoek. Wij zijn daar blij om: hoe meer er over gesproken wordt, hoe meer er in de media aandacht wordt gegeven aan een gezonde leefstijl in het algemeen en een gezond gewicht onder jongeren in het bijzonder, hoe logischer en aantrekkelijker het wordt voor kinderen en jongeren om gezonde keuzes te maken.

Contactpersonen

Media kunnen contact opnemen met:

Mieke Spaans

mieke.spaans@jogg.nl

Marieke Willemsen

marieke.willemsen@jogg.nl