JOGG themapartner van de Nationale DenkTank

In de week van 19 augustus is de 14e editie van de Nationale DenkTank van start gegaan: Een groep jonge academici gaat de komende vier maanden aan de slag met de onderzoeksvraag: Hoe realiseren we een digitale samenleving die gezond, weerbaar, eerlijk en inclusief is? JOGG is dit jaar samen met Alles Is Gezondheid themapartner van de Nationale DenkTank.

Onze samenleving digitaliseert in hoog tempo en de effecten hiervan gaan veel verder dan de techniek zelf; het is inmiddels een complex vraagstuk met brede maatschappelijke impact. Aan de ene kant kunnen we efficiënt zakendoen, eerder ziektes opsporen, slimmer energie gebruiken en sneller kennis delen. We gebruiken digitale apps voor zo ongeveer alles. De digitale transitie daagt onze samenleving tegelijkertijd op allerlei manieren uit.

Het lukt niet iedereen om mee te doen, niet iedereen beschikt over de juiste digitale (gezondheids)vaardigheden. Daarnaast  vragen we ons allemaal af of onze data veilig zijn, onze informatievoorziening betrouwbaar is  en in hoeverre we in staat zijn om werkelijkheid en fictie van elkaar te onderscheiden.  En hoe gaan we om met altijd ‘aan’ staan en met de sociale druk op ‘mooi en succesvol zijn’? Welke mogelijke gevolgen heeft dit voor onze mentale en fysieke gezondheid? Dit vraagstuk sluit goed aan bij de ambitie van JOGG om ook de ‘online’ omgeving van jongeren gezonder te maken. Deze editie van de Nationale DenkTank duikt in deze razendsnelle digitale ontwikkelingen en stelt de mens hierin centraal – om er gezonder en weerbaarder uit te komen.

Samen met jongeren

Voor de DenkTank wordt elk jaar een nieuwe groep gemotiveerden jongeren met verschillende (studie)achtergronden en werkervaringen geselecteerd. Zij werken samen met experts en ervaringsdeskundigen om knelpunten te signaleren en praktische oplossingen te implementeren.

JOGG is partner

De Nationale DenkTank werkt elk jaar samen met een aantal themapartners die de DenkTank inhoudelijk en financieel mogelijk maken. De Nationale DenkTank 2019 wordt naast JOGG ook ondersteund door: het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Fonds SGS, SIDN Fonds, Alles is Gezondheid. Daarnaast werkt de Nationale DenkTank samen met een aantal structurele partners zoals de VU, McKinsey&Company, Kennedy Van der Laan, het Elise Mathilde Fonds, de KHMW, Andersson Elffers Felix, Newcom, de Issuemakers, Draad, THNK, Stichting W&M, het Europees Instituut De Baak en de universiteiten UvA, Erasmus Universiteit Rotterdam en Universiteit Leiden.

Jongeren Op Gezond Gewicht is tegen kindermarketing voor ongezonde producten.