Sportevenementen voor kinderen worden gezonder

Voorafgaand aan het NOS|NOC*NSF Sportgala op 19 december jl. ondertekenden gemeenten, sportmarketingbureaus, NOC*NSF en Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) onder begeleiding van Erben Wennemars het Convenant Gezonde Sportevenementen. Doel van het convenant is met elkaar een beweging in gang te zetten waardoor sport en gezonde leefstijl hand in hand gaan.

Door zelf te sporten en door sportevenementen te bezoeken worden mensen geïnspireerd tot een gezonde leefstijl. De ondertekenaars van het Convenant Gezonde Sportevenementen willen sportevenementen nog gezonder maken. In eerste instantie zetten zij in op het stimuleren van gezonde voedingskeuzes en sportsponsoring bij sportevenementen gericht op kinderen t/m 12 jaar. Richting 2030 wordt de doelgroep mogelijk verbreed. Uitgangspunt is dat deze partijen aan de slag gaan met activiteiten waar zij zelf invloed op hebben. Dit betekent onder andere dat gemeenten gezonde sportevenementen opnemen in hun beleid of subsidieregelingen. Sportmarketingbureaus zetten binnen sponsoring en marketing hun creativiteit in om te verleiden tot de gezonde keuze. NOC*NSF zorgt voor de verbinding met sportbonden en door Jongeren Op Gezond Gewicht sluiten meer JOGG-gemeenten bij de beweging aan. 

Marjon Bachra, directeur-bestuurder van JOGG: “De ondertekening van het Convenant is een goed voorbeeld van publiek-private samenwerking. De partijen die het Convenant nu ondertekenen zijn de koplopers. Deze groep staat samen aan de start en stimuleert andere partijen om ook mee te doen. Samen zetten we een eerste stap naar een gezonde sportomgeving.”   

Het Convenant Gezonde Sportevenementen is een van de afspraken uit het onlangs gepresenteerde Nationaal Preventieakkoord. Ondertekenaars zijn de gemeenten Amsterdam, Den Haag, Eindhoven, Rotterdam en Utrecht, sportmarketingbureaus House of Sports, Kumpany, TIG Sports, 2Basics, NOC*NSF en JOGG.  

Klik hier voor het Convenant Gezonde Sportevenementen

Alleen door met de hele omgeving van het kind samen te werken kan je een gezonde toekomst bieden.