Resultaten

Iedere dag werken lokale en landelijke JOGG-professionals aan een gezondere omgeving voor ieder kind in Nederland. Dit is waar wij trots op zijn.

Een integrale aanpak loont al vanaf het begin.

Nieuwe samenwerkingen, aandacht voor gezonde gewoonten op school en meer activiteiten in de buurt. Professionals weten elkaar beter te vinden en bewoners hebben beter contact. Gemeenten meten zelf hun voortgang. Na verloop van tijd zien zij een verandering in de leefomgeving; na drie jaar is het mogelijk om een verlaging te zien van het BMI van kinderen en jongeren.

Om deze gemeenten te ondersteunen worden de landelijke activiteiten, campagnes, processen en ondersteuning ieder jaar gemonitord en geƫvalueerd. Zo kunnen we bijsturen waar nodig en leren voor volgende activiteiten.

JOGG kiest ervoor om met het bedrijfsleven samen te werken.