29

gemeenten zien een daling van overgewicht

2e fase (Maximaal 6 jaar aan de slag)

Apeldoorn

In de wijk Osseveld-Woudhuis had in 2013 12% van de kinderen van 5 tot 14 jaar oud overgewicht. In 2017 was dit percentage gelijk gebleven. Daarom blijft de gemeente ook de aankomende tijd aandacht besteden aan deze doelgroep.

Alkmaar

26,8% van de kinderen (leeftijd 10/11 jaar) had in 2015 in de wijken Overdie, West en Oudorp overgewicht. In 2016 is dit percentage gedaald naar 24,9%. Ook in de rest van Alkmaar is een daling zichtbaar.

Alphen aan den Rijn

In Alphen aan den Rijn is in de periode 2012 – 2015 het aantal kinderen met overgewicht gestabiliseerd en is in de wijk Ridderveld het aantal kinderen met overgewicht licht gedaald van 16,2% in 2012 naar 14,4% in 2015.

Brummen

JOGG-gemeente Brummen presenteerde in juli 2018 nieuwe resultaten uit de kernen Brummen en Eerbeek. In de leeftijdsgroep 5- tot 14-jarigen daalde het percentage kinderen met overgewicht van 15% in 2013 naar 12% in 2017.

Brunssum

In Brunssum zijn de eerste resultaten van de lokale JOGG-aanpak veelbelovend. In het schooljaar 2014/2015 had 20,6% van de 2.000 deelnemende leerlingen overgewicht. Een jaar later is dat percentage gedaald tot 17,2%. Ook de motorische vaardigheden namen toe. Vorig schooljaar had 30% van de kinderen een motorische achterstand. Dat percentage daalde naar 23,3%.

Den Bosch

In de periode 2005-2016 is het percentage te zware kinderen (9-11 jaar) in JOGG-gemeente Den Bosch gedaald van 18% naar 15%. In absolute aantallen gaat het om een afname van 150 kinderen: van 898 naar 748 kinderen. De percentages overgewicht in de andere leeftijdsgroepen (5-6 jarigen en 13-15 jarigen) zijn stabiel.

Doetinchem

In de gemeente Doetinchem is een daling van 3% in overgewicht te zien bij jongeren van 5 t/m 14 jaar. In het schooljaar 2012/2013 was het percentage overgewicht onder deze doelgroep 15%, waar dit in het schooljaar 2016/2017 gedaald is naar 12%.  

Rheden

In Rheden zie je bij 3 leeftijdsgroepen een dalende trend van het percentage kinderen met (ernstig) overgewicht. Bij 5/6 jarigen van 11,7% in 2015 naar 8,6% in 2018. Bij 10/11 jarigen van 17,4% in 2015 naar 13,4% in 2018.
Bij 13/14 jarigen van 19,2% naar 16,7%.

Haarlem

In Haarlem is in postcodegebied 2021 een daling van overgewicht onder jongeren te zien van 22% in 2010-2012 naar 13% in 2013-2014. In postcodegebied 2022 was het percentage overgewicht in 2010-2012 20% tegenover 15% in 2013-2014. In heel Haarlem is het overgewicht gedaald van 14,9% naar 12,8%.

Hattem

In de periode 2013-2017 is het percentage te zware kinderen (5-14 jaar) in JOGG-gemeente Hattem gedaald van 13% naar 9%. De gemeente zal de JOGG-aanpak de komende tijd voortzetten om dit percentage nog verder te laten dalen.

Heerlen

In de periode van 2013 t/m 2016 daalde het percentage 5-6 jarige kinderen met overgewicht van 13,4% naar 8,3%. Ook bij 10-jarigen daalde het percentage kinderen met overgewicht tussen 2013 en 2016 van 24,2% naar 19,7%. Dat blijkt uit metingen van lengte en gewicht door JGZ (Jeugdgezondheidszorg) verpleegkundigen.

Katwijk

In de periode van 2012 t/m 2017 daalde het percentage 5-6 jarige kinderen met overgewicht van 13,6% naar 12,7%. Bij het totaal van alle leeftijdsgroepen is er een stijging te zien van het aantal kinderen met een normaal gewicht: van 73,0% naar 73,8%.

Lochem

Sinds Lochem gestart is met de JOGG-aanpak, is het percentage kinderen met overgewicht gedaald van 13% in 2013 naar 11% in 2017. Het dagelijks buiten spelen is echter teruggelopen, van 57% naar 55%. Ook stimuleerden minder ouders hun kinderen om lopend of fietsend naar school te gaan, van 70% in 2013 naar 63% in 2017. Daarentegen is het aantal kinderen dat maximaal 2 zoete drankjes per dag drinkt gestegen van 67% naar 77%.

Purmerend

JOGG-gemeente Purmerend presenteerde in september 2015 nieuwe resultaten uit JOGG-wijken Overwhere en Wheermolen. In deze wijken is het aandeel 4-, 5- en 10-jarigen met overgewicht in 2014 gedaald ten opzichte van 2011. Het aandeel 2-jarigen met overgewicht is er gelijk gebleven.

Schagen

In de leeftijdsgroep 10-11 jarigen daalde het percentage kinderen met overgewicht (incl. obesitas) van 24,4% naar 15,7%, bij de 3-4 jarigen daalde het percentage van 4,1% naar 3,2%, bij de 5-6 jarigen daalde het percentage van 8,4% naar 6,0% en bij de 13-14 jarigen daalde het percentage van 16,9% naar 14,5%.*

Venlo

In JOGG-gemeente Venlo ligt de focus op de jongste doelgroep. Hier is het aantal kinderen tussen de 2 en 5 jaar dat overgewicht heeft, in de periode 2015-2018 afgenomen van 8,6% naar 7,7%. Dit blijkt uit cijfers van de GGD Limburg Noord.

Voorst

In 2013 had in JOGG-gemeente Voorst nog 15% van de kinderen tussen 5 en 14 jaar overgewicht of obesitas. In 2017 was dat aantal gedaald naar 12%. Het dagelijks buiten spelen was toegenomen van 51% naar 62%.

3e fase (Maximaal 9 jaar aan de slag)

Amsterdam

In 2012 had nog 21% van de Amsterdamse kinderen tussen twee en achttien jaar overgewicht of obesitas. In 2014 was dat aantal gedaald naar 19%. Op het totaal van de zware kinderen is dat een daling van zo’n 10%. Absoluut gesproken is het aantal te zware kinderen gedaald van ruim 27.000 naar ruim 25.000.

Borger-Odoorn

Het percentage overgewicht onder de 4 tot 12 jarigen is gedaald van 16% in 2014 naar 12% in 2018.

Breda

Het percentage 0 t/m 11 jarigen met overgewicht (incl. obesitas) is in 2013 t.o.v. 2008 voor zowel de regio West-Brabant, Breda als de buurten Kesteren/Muizenberg en de Geeren Noord en -Zuid gestabiliseerd. Hoewel op wijkniveau (nog) niet aantoonbaar, is er in vergelijking met het lokale niveau (Breda) in Heuvel in 2013 een significante afname van het percentage kinderen met overgewicht (incl. obesitas) en in de Geeren een significante afname van het percentage kinderen met obesitas.

Dordrecht

Sinds de start van Doe ff Gezond is het percentage overgewicht gedaald van 42% in 2011 naar 25% in 2018. Het percentage ernstig overgewicht is gedaald van 18% in 2011 naar 8% in 2018.

Haarlemmermeer

De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) constateerde bij kinderen in groep 2, groep 7 en klas 2 samen een afname in het percentage overgewicht in overig Haarlemmermeer van 14% naar 12%. In 2010-2011 lag dit percentage op 14%, in 2013-2014 op 13% en in 2016/2017 op 12%.

IJsselstein

In IJsselstein is ten opzichte van 2011 een significante afname van overgewicht te zien onder 10-11 jarigen van 18% naar 14%.

Leiden

In Leiden is sinds 2004 het aantal kinderen met overgewicht in de leeftijd van 3, 5, 6, 10 en 11 jaar gedaald. Bij 2-jarigen is sinds 2012 een lichte stijging te zien. Ook in de leeftijd van 13-14 jaar is sinds 2004 een stijging van het aantal kinderen met overgewicht te zien. Genoeg reden voor de gemeente om de aankomende tijd in Leiden extra aandacht te besteden op deze doelgroepen.

Rotterdam

Het overgewicht onder Rotterdamse kinderen stabiliseert of is zelfs licht afgenomen. De afname is het meest zichtbaar bij kinderen tot en met 5 jaar. Onder 2-jarigen nam het aantal kinderen met overgewicht af van 12,9% in 2007 tot 10,2% in 2016. Onder kinderen in groep 2 daalde dit van 19,6% in het schooljaar 2008-2009 naar 11,9% in het schooljaar 2015-2016.

Smallingerland

In de JOGG-wijken Wiken en de Venen daalde in de periode 2008 t/m 2017 het percentage kinderen met overgewicht in groep 2 van 17,6% naar 7,5%. In de overige wijken in de gemeente daalde het percentage kinderen met overgewicht van 12,5% naar 6,9%. In groep 7 is het percentage kinderen met overgewicht in de JOGG-wijken gedaald van 21,3% naar 18,9 % en in de gehele gemeente gestabiliseerd op 15%. Dit blijkt uit cijfers van de JGZ|GGD Fryslân.

Utrecht

9% van 5-6 jarigen en 13% van de 10-11 jarigen heeft overgewicht of obesitas. In 2004 was 18% van de 5-6 jarigen en 19% van de 10-11 jarigen te zwaar. Het percentage 5-6 jarigen met overgewicht daalt niet verder sinds 2013. Tussen 2012 en 2016 is het percentage peuters met overgewicht stabiel.

Veghel

In JOGG-gemeente Veghel is in 2015 de groei van het percentage overgewicht onder groep 2 en 7 van het basisonderwijs geremd. Ook is de Veghelse jeugd in de leeftijd van 12 t/m 18 jaar gezonder.

Zwolle

Het percentage basisschoolkinderen met overgewicht in Zwolle is gedaald van 12,1% in 2009 naar 10,6% in 2012. Dit is de belangrijkste conclusie uit het leefstijlonderzoek ChecKid 2012, waaraan ruim 9.500 kinderen meededen verspreid over 38 basisscholen in Zwolle.