Onze visie

Wij geloven in de kracht van een gezonde omgeving.

Eén op de acht   kinderen in Nederland
is te zwaar.

Kinderen met overgewicht zitten vaak niet lekker in hun vel. Ze zijn minder fit dan hun leeftijdsgenoten, worden vaker gepest en krijgen later vaak te maken met fysieke problemen. Maar wat kunnen die kinderen daaraan doen? Helemaal niets.

Een gezonde jeugd begint bij de omgeving van een kind

Daarom focussen wij ons niet op het kind zelf, maar op de omgeving van het kind. Op wat thuis de norm is als het gaat om groente eten en wat ze in hun trommeltje mee naar school krijgen; of ze wel genoeg bewegen; wat ze zien in de media en of er ook iets gezonds te vinden is op het menu van de lokale sportkantine.

circle Created with Sketch. Media Werk Vrije tijd De buurt School Thuis

Samen sta je sterker

Geen enkele partij kan overgewicht en obesitas in zijn eentje oplossen. Daarom zijn JOGG-professionals echte regisseurs. Samen vormen wij een duurzaam netwerk dat zich uit in sterke landelijke en lokale samenwerkingen.

Lokaal

Lokale JOGG-professionals staan dicht bij de einddoelgroep; zij weten als team precies hoe het lokale bestuur, de buurtbewoners en lokale partijen rondom het kind zich kunnen bundelen tot een krachtig geheel. Door een gedegen aanpak waarin de focus ligt op duurzame activiteiten en samenwerkingen maken de inwoners van de gemeente zelf het verschil. Alle opgedane kennis en ervaring wordt gedeeld met andere JOGG-gemeenten.

Landelijk

De landelijke JOGG-professional zet zich in om JOGG-gemeenten optimaal te ondersteunen. JOGG agendeert een gezonde omgeving in het politieke speelveld. Samen met gemeenten, het bedrijfsleven en publieke organisaties oefent JOGG vanuit overkoepelend perspectief invloed uit op de omgeving van het kind. Krachtige samenwerkingen, advies, begeleiding en het delen van kennis en ervaring zit in het DNA van JOGG.

Iedere omgeving vraagt om zijn eigen aanpak, onze initiatieven dragen bij aan een gezondere jeugd.

Zo zetten we ons met Team:Fit bijvoorbeeld
in voor gezondere sportkantines.

Alle JOGG-Initiatieven ›

Eén derde van de Nederlandse gemeenten zet zich in voor de gezonde omgeving.

In JOGG-gemeenten maken JOGG-teams het verschil. Zij zorgen voor meer draagvlak in de lokale politiek en bevorderen publiek-private samenwerkingen. Samen met onze omgevingsspecialisten zetten zij zich dagelijks in om op duurzame wijze de leefomgeving van kinderen en jongeren gezonder te maken. Om zo gezond eten, sporten, genoeg bewegen en slapen de normaalste zaak van de wereld te maken.

Alle deelnemende gemeenten ›

Jongeren Op Gezond Gewicht gelooft niet in oppervlakkige oplossingen

Overgewicht is een complex probleem. We staan in Nederland dan ook voor een grote uitdaging om onze jeugd gezond op te laten groeien. Onze opdracht is om nú samen met gemeenten het verschil te maken. Dit vraagt om focus en innovatie. Wij werken dagelijks aan een gezondere toekomst voor onze jeugd en vestigen onze aandacht op oplossingen die echt invloed hebben op de omgeving van het kind. Ook maakt JOGG regelmatig uitdagende keuzes. Denk aan het aangaan van nieuwe samenwerkingen, zelfs als deze voor sommigen als controversieel worden gezien. Of de keuze om niet altijd mee te willen gaan met de waan van de dag, maar te kiezen voor een duurzame oplossing. Soms mengen wij ons in het maatschappelijk debat, en soms geven wij juist andere experts de ruimte dit te doen. Benieuwd naar onze mening?

Bekijk al onze standpunten ›