JOGG-aanpak

Een derde van de Nederlandse gemeenten gebruikt de JOGG-aanpak. Met deze aanpak zetten lokale samenwerkingen tussen private en publieke partijen zich in voor een gezonder gewicht onder jongeren.

Internationaal

De vraagstukken en thema’s waar Jongeren Op Gezond Gewicht zich op richt houden niet op bij de grens. In Europa, en de rest van de wereld, zijn veel organisaties met vergelijkbare onderwerpen bezig. Voor de doorontwikkeling van de verschillende programma’s van Jongeren Op Gezond Gewicht is internationale kennisdeling van groot belang. 

De JOGG-aanpak is afgeleid van het Franse EPODE, daarin staat het internationaal uitwisselen van kennis al vanaf de start centraal. Jongeren Op Gezond Gewicht is lid van het EPODE International Network en projectpartner van verschillende Europese projecten (EPHE, OPEN). Het brengen en halen van kennis gebeurt in individuele afstemming met vergelijkbare programma’s in andere landen en tijdens relevante internationale bijeenkomsten.

Read more about the JOGG-approach

Read more about our participation in the OPEN project