De JOGG-aanpak in detail

Een gezonde omgeving creëer je alleen door als gemeente in te zetten op een onderbouwde integrale methodiek. Hiermee leg je de focus op duurzame activiteiten en samenwerkingen in de wijk zelf. Zo maken de inwoners van de gemeente zelf het verschil.

De JOGG-aanpak is gebaseerd op inzichten van het succesvolle Franse EPODE. Al sinds 2010 werkt Jongeren Op Gezond Gewicht samen met deelnemende gemeenten aan het verbeteren van de JOGG-aanpak. Inzichten uit de praktijk en verschillende onderzoeken hebben ertoe geleid dat de aanpak zich heeft ontwikkeld tot een gedegen methodiek. Echt maatwerk zou je het kunnen noemen.

Vormen van een lokaal JOGG-team

De aanpak valt of staat bij de lokale JOGG-professionals. Zodra een gemeente zich aansluit bij de JOGG-beweging committeert de gemeente zich eraan om voor minimaal 16 uur per week een JOGG-regisseur aan te stellen en minimaal 4 uur per week vrij te maken voor een beleidsmedewerker. Zij vormen de basis van het lokale JOGG-team, dat wordt verbreed naarmate meer lokale partijen zich aansluiten.

Deze voorwaarden leiden tot resultaat

Een integrale aanpak vraagt om verschillende activiteiten op praktisch, tactisch en strategisch niveau. Om te gaan voor een duurzaam resultaat is het belangrijk dat een gemeente, zodra deze start met de JOGG-aanpak, zorgt dat er aandacht is voor de volgende zaken:

 • Politiek-Bestuurlijk Draagvlak
  Een integrale aanpak valt of staat bij het draagvlak onder lokale bestuurders. Om de JOGG-aanpak duurzaam te maken is het belangrijk dat gezond gewicht, als onderdeel van een gezonde leefstijl, een belangrijke plaats inneemt in het Collegeprogramma en dat het College van Burgemeester & Wethouders, maar ook de Raadsleden bekend, enthousiast en betrokken zijn bij de JOGG-beweging. De intersectorale meerjarige visie is hierdoor geen plan meer, maar wordt ook werkelijk in praktijk gebracht.
 • Publiek-Private Samenwerking
  ‘It takes a village to raise a child’. Een gezonde jeugd in een gezonde omgeving is een gedeelde maatschappelijke verantwoordelijkheid. Meer kinderen op gezond gewicht kun je alleen voor elkaar krijgen door met publieke én private partijen samen te werken. Het bedrijfsleven heeft een grote impact op de leefomgeving waarin kinderen opgroeien en deze partnerships kunnen daarom iets unieks creëren. 
 • Monitoring en Evaluatie
  De JOGG-aanpak is een aanpak op maat. Iedere gemeente en omgeving is immers anders. Juist daarom is het essentieel dat JOGG-gemeenten monitoren en evalueren. Hierdoor is het mogelijk om continue bij te sturen en zo focus aan te brengen in de aanpak. Zo werk je als gemeente toe naar meer jongeren op gezond gewicht. 
 • Gedeeld eigenaarsschap
  De vraag wat mensen zélf willen veranderen in hun dagelijks leven is cruciaal als het gaat om het creëren van een gezonde leefstijl. Zij weten als geen ander welke barrières en kansen er in hun gezin, wijk, dorp of stad zijn om gezonder te leven. Gedeeld eigenaarschap gaat ervanuit dat professionals, wijkbewoners én ouders zélf verantwoordelijkheid nemen. Door vanaf het eerste begin, je te verdiepen, in contact te treden en samen op te trekken met de mensen op wie de JOGG-aanpak zich richt vergroot je de kans op succes.
 • Verbinding Preventie en Zorg
  Ieder kind heeft recht om gezond op te groeien, zo ook het kind dat al kampt met overgewicht of obesitas. JOGG-gemeenten verbinden de preventieve aanpak aan relevante maatregelen, beleid, activiteiten en ondersteuning die meer gericht zijn op het individuele kind met overgewicht of obesitas en het gezin erachter. Zo wordt afstemming en samenwerking tussen organisaties op het gebied van preventie, sociaal domein en zorg gestimuleerd om een omgeving te creëren waar kinderen en jongeren gezond opgroeien.
 • Met deze campagnes maak je gezond leven jaar in jaar uit leuk
  Kinderen die van jongs af aan leren dat gezond leven leuk en makkelijk kan zijn hebben hier hun hele leven lang baat bij. Daarom zetten JOGG-gemeenten niet eenmalig, maar langdurig in op een, of meerdere themacampagnes waaronder: DrinkWater, Gratis Bewegen, gewoon doen! of Groente... zet je tanden erin!

Jongeren Op Gezond Gewicht is tegen kindermarketing voor ongezonde producten.